SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
1
5
9
1
1
Tổng hợp Thứ Tư, 20/05/2020, 16:35

Ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 134/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2020 của tỉnh Bạc Liêu.

Trong đó, mục tiêu tổng quát Chương trình là tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước trên các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh trong điều kiện ngân sách Nhà nước còn khó khăn, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh. Đồng thời, chủ động, tích cực hội nhập và cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; nâng cao tiềm năng, vị thế, xây dựng hình ảnh địa phương, con người Bạc Liêu đối với khu vực, trong và ngoài nước; thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo sự gắn kết hợp lý, có hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư vào địa phương; kết nối các hoạt động xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại, du lịch và các lĩnh vực có liên quan…

Về định hướng thu hút đầu tư, trong năm 2020, tỉnh Bạc Liêu tập trung thu hút đầu tư vào 05 lĩnh vực trụ cột: (1) Phát triển nông nghiệp mà trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa gạo; (2) Phát triển công nghiệp, trọng tâm là năng lượng tái tạo (gồm điện gió, điện mặt trời) và điện khí; (3) Phát triển du lịch; (4) Phát triển thương mại dịch vụ - giáo dục – y tế chất lượng cao; (5) Phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng, an ninh. Định hướng chung của tỉnh trong thu hút mời gọi các dự án đầu tư là chọn lọc các dự án có chất lượng cao, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ sinh học, vật liệu mới, thân thiện với môi trường và giải quyết nhiều lao động tại địa phương….

Chương trình đề ra 09 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt công tác mời gọi đầu tư, thu hút ngày càng nhiều Doanh nghiệp và Nhà đầu tư đến tỉnh Bạc Liêu tìm hiểu, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh bao gồm: Tập trung xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm phục vụ thu hút đầu tư; tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; tập trung đẩy mạnh việc lập và bổ sung điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm và quy hoạch xây dựng; phát triển nguồn nhân lực; thực hiện cơ chế chính sách thích hợp để huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư; tăng cường tuyên truyển, quảng bá môi trường đầu tư, kinh doanh, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh; tăng cường công tác giám sát, đánh giá; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Kha Thy


Số lượt người xem: 956 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày