SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
9
2
3
5
5
Tổng hợp Thứ Năm, 06/06/2019, 16:10

Nâng cao công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới

Ngày 31/5/2019, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 862/SVHTTTTTDL-TCHC về việc chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới.

Theo đó, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới tại cơ quan, đơn vị như sau:

Chủ động tham mưu cho Giám đốc Sở thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận. Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể trong cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy vai trò người đứng đầu đơn vị trong việc chỉ đạo kiểm tra, nhắc nhở, uốn nắn, chấn chỉnh lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm với công việc được giao và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động. Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Công văn số 1336/UBND-NC ngày 04/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về công tác dân vận chính quyền năm 2019.

Thực hiện tốt công tác đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phục vụ nhân dân; tổ chức rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các thủ tục hành chính; xác định việc cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính nội bộ; xử lý nghiêm đơn vị để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết thủ tục hành chính hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức.

Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PLUBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tăng cường đối thoại với người dân và doanh nghiệp; giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện “nói đi đôi với làm”; lấy hiệu quả của công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác của thủ trưởng đơn vị và công chức, viên chức, người lao động.

Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có trình độ và năng lực, nhiệt tình, gương mẫu, có uy tín với nhân dân; chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nếp sống văn minh, quy chế ứng xử văn hóa nơi công sở, nâng cao đạo đức công vụ và tinh thần trách nhiệm. Kịp thời khen thưởng, biểu dương và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực công tác. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ công tác Dân vận chính quyền và phân công công chức theo dõi công tác dân vận trong đơn vị mình. Mỗi công chức, viên chức đăng ký ít nhất một công trình, phần việc về thực hiện công tác dân vận trong năm 2019.

Sau đó, ngày 04/6/2019, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 227/QĐ-SVHTTTTDL về việc thành lập Tổ công tác Dân vận chính quyền của Sở do 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở làm Tổ trưởng; các thành viên gồm Bí thư Đoàn cơ sở, Trưởng các phòng chuyên và đơn vị trực thuộc Sở. Tổ công tác Dân vận chính quyền Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận; ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác dân vận; kiểm tra giám sát và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Lê Diễm My


Số lượt người xem: 446 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày