SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
8
1
1
0
6
Phổ biến pháp luật Thứ Ba, 21/05/2019, 08:10
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017  (18/01)
Nhằm thực hiện tốt nội dung Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017.
Thông tư mới quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường  (18/01)
Ngày 10 tháng 11 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 212/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường. Có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy ...
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu thực hiện cam kết đã ký với VCCI về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp theo Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ  (17/10)
Ngày 12 tháng 10 năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-SVHTTDLvề hành động thực hiện cam kết đã ký với VCCI về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp theo Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ. Với mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích, thu hút đầu tư trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của ngành.
Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch  (18/08)
Điều 1. Ứng xử trong thực hiện công vụ 1. Cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ và gương mẫu thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, tu dưỡng và rèn luyện để nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ứng xử có văn hóa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được ...
Sở Tư pháp tỉnh kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của ngành VHTTDL  (20/07)
Ngày 20 tháng 7 năm 2016, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016.
Vụ pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu  (13/07)
Ngày 11 tháng 7 năm 2016, Vụ pháp chế - Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu về kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính tại địa phương.
Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC  (08/07)
Ngày 25/4, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 589 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 13 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
Triển khai hệ thống quản lý và đánh giá công tác kiểm soát TTHC  (08/07)
Vừa qua, trong 2 ngày 10-11/5, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai tập huấn sử dụng hệ thống quản lý và đánh giá công tác kiểm soát TTHC cho gần 100 cán bộ làm đầu mối kiểm soát TTHC của các sở, ngành và UBND cấp huyện, xã trong tỉnh. Các cán bộ làm đầu mối kiểm soát TTHC được hướng dẫn quy trình, cách thức nhập dữ liệu, gửi số liệu báo cáo ...
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016  (08/07)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016, với mục tiêu trọng tâm hướng tới việc xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh theo hướng ngày càng chuyên nghiệp và hiện đại. Trước hết ưu tiên xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu ...
Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016  (08/07)
Để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016.Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu công tác truyền thông về thủ tục hành chính phải thực hiện đúng ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày