SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
7
8
7
0
6
Phổ biến pháp luật Thứ Sáu, 22/11/2019, 08:02
Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa, du lịch  (11/11)
Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 282/QĐ-UBND ban hành Quy định Bộ tiêu chí và điều kiện công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu theo lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2019-2020.
Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật  (25/10)
Ngày 10/10/2019, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL; Sở VH&TT; Sở Du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  (14/10)
Ngày 09/9/2019, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) ; Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT); Sở Du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa bị bãi bỏ và được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTTTDL và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (20/09)
Ngày 17/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1744/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa bị bãi bỏ và được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu và Quyết định số 1745/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa bị bãi bỏ và được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước  (20/09)
Ngày 05/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Đẩy mạnh sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (13/09)
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 3831/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ  (19/08)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.
Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu  (13/08)
UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu.
Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet  (24/07)
Ngày 19/7/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet nhằm tạo cơ sở pháp lý phù hợp với Luật Báo chí hiện hành; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (Nghị định số 27/2018/NĐ-CP) và Nghị định số 150/2018/NĐ-CP.
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước  (19/07)
Ngày 11/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày