SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
6
8
5
4
1
Phổ biến pháp luật Thứ Sáu, 20/09/2019, 04:40
Đẩy mạnh sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (13/09)
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 3831/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ  (19/08)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.
Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu  (13/08)
UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu.
Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet  (24/07)
Ngày 19/7/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet nhằm tạo cơ sở pháp lý phù hợp với Luật Báo chí hiện hành; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (Nghị định số 27/2018/NĐ-CP) và Nghị định số 150/2018/NĐ-CP.
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước  (19/07)
Ngày 11/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.
Bộ VH,TT&DL ban hành Bộ câu hỏi và trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính  (18/07)
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH,TT&DL) vừa ban hành kèm theo Quyết định số 2171/QĐ-BVHTTDL ngày 20/6/2019 Bộ câu hỏi và trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cấp trung ương và cấp địa phương của Bộ VH,TT&DL.
Quy định mới về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông  (18/07)
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).
Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021  (17/07)
Ngày 11/7, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”.
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng  (04/07)
Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN).
Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường  (25/06)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày