SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
8
4
7
2
7
Phổ biến pháp luật Thứ Bảy, 30/05/2020, 12:39
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông  (28/05)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.
Quy định mới về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông  (20/05)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ này (gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).
Thông tư số 35/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính: Giảm 50% phí đối với một số giấy phép trong lĩnh vực Du lịch  (08/05)
Nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các tổ chức cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, ngày 05/5, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.
Chuẩn hóa 37 TTHC và bãi bỏ 4 TTHC thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu  (29/04)
Ngày 24/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 716/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.
Bộ TT&TT ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định  (22/04)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT Ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định. Đây là Thông tư thay thế các Thông tư: Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 12/2017/TT-BTTTT) và Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 14/2017/TT-BTTTT).
Ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch quản lý, triển khai sử dụng dịch vụ chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (22/04)
Ngày 17/4/2020,UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 678/QĐ UBND về việc Ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch quản lý, triển khai sử dụng dịch vụ chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển thương hiệu du lịch quốc gia và tổ chức, tham gia các sự kiện du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia, liên vùng  (20/04)
Ngày 15/4/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-BVHTTDL quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển thương hiệu du lịch quốc gia và tổ chức, tham gia các sự kiện du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia, liên vùng; tổ chức lễ hội văn hóa - du lịch ở trong nước (gọi tắt là dịch vụ sự nghiệp công).
Quy định mới về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện  (20/04)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện.
Quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử  (17/04)
Ngày 8/4, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Nghị định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước  (15/04)
Ngày 09/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày