SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
1
5
5
9
4
Phổ biến pháp luật Thứ Năm, 13/08/2020, 15:26
Phương án kiến nghị đơn giản hóa 06 TTHC lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu  (05/08)
Ngày 03/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1268/QĐ-UBND về việc thông qua Phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông  (31/07)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông (QCVN 32:2020/BTTTT).
Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình  (31/07)
Ngày 03/7/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình.
UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy chế phối hợp quản lý điểm du lịch trên địa bàn tỉnh  (23/06)
Ngày 15/6/2020, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 169/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
Hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí  (03/06)
Ngày 29/5/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT về việc hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí.
Thông tư số 43/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính: về Giảm 50% phí thẩm định trong lĩnh vực xuất bản  (03/06)
Ngày 26/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 43/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.
Thông tư quy định mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện  (03/06)
Ngày 22/5/2020, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông  (28/05)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.
Quy định mới về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông  (20/05)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ này (gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).
Thông tư số 35/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính: Giảm 50% phí đối với một số giấy phép trong lĩnh vực Du lịch  (08/05)
Nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các tổ chức cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, ngày 05/5, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày