SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
8
7
0
0
9
Phổ biến pháp luật Thứ Hai, 30/12/2019, 15:50

Công bố 06 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 20/12/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 2228/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Quyết định, danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông có 06 thủ tục hành chính về lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, bao gồm:

Thủ tục cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu theo hình thức di chuyển phương tiện sản xuất trong cùng một tổ chức.

Thủ tục cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu để làm thiết bị điều khiển, vận hành, khai thác, kiểm tra hoạt động của một phần hoặc toàn bộ hệ thống, dây chuyền sản xuất.

Thủ tục cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu để phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất phần mềm, gia công quy trình kinh doanh bằng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu cho đối tác nước ngoài.

Thủ tục cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin chuyên dùng đã qua sử dụng.

Thủ tục cho phép tái nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã hết hạn bảo hành sau khi đưa ra nước ngoài sửa chữa.

Thủ tục cho phép nhập khẩu sản phẩm, linh kiện đã được tân trang, làm mới để thay thế, sửa chữa cho người sử dụng trong nước mà sản phẩm, linh kiện đó nay không còn được sản xuất.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định chi tiết trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng, cơ quan và kết quả thực hiện thủ tục hành chính, quy định về lệ phí, mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu có hiệu lực (Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016).

Lê Diễm My


Số lượt người xem: 108 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày