SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
8
7
0
2
1
Phổ biến pháp luật Thứ Ba, 10/12/2019, 16:00

Quy định mới về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Cụ thể, bổ sung quy định nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã được ký hợp đồng, hưởng thù lao và các chế độ khác theo thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Các điểm Bưu điện - Văn hóa xã cung ứng các dịch vụ bưu chính: Dịch vụ thư cơ bản, có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 02 kg và dịch vụ phát hành báo chí công ích theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và các dịch vụ bưu chính khác theo yêu cầu của Nhà nước. Việc cung ứng các dịch vụ bưu chính trên phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với mỗi loại dịch vụ. Việc luân chuyển sách giữa điểm Bưu điện - Văn hóa xã với các bên liên quan được thực hiện tối thiểu 6 tháng một lần.

Sửa đổi về thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã và trách nhiệm của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức, quản lý, duy trì và phát triển hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên phạm vi toàn quốc; định kỳ hàng năm, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và chỉ đạo các chi nhánh báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình hoạt động điểm Bưu điện - Văn hóa xã, số lượng điểm Bưu điện - Văn hóa xã được mở mới, ngừng hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động.

Đồng thời, Thông tư cũng bãi bỏ các quy định sau: điểm Bưu điện - Văn hóa xã là điểm được ưu tiên lựa chọn để đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước (điểm b khoản 2 Điều 3); trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông tham gia ý kiến về quy hoạch hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa bàn (điểm b khoản 2 Điều 13); trách nhiệm của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện tổng rà soát và xây dựng quy hoạch hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên phạm vi toàn quốc trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt (khoản 1 Điều 14) và trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông ưu tiên triển khai ký hợp đồng ủy quyền cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước tại hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã (khoản 3 Điều 15).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

T.D.Đ


Số lượt người xem: 132 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày