SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
9
5
0
2
3
Phổ biến pháp luật Thứ Sáu, 06/12/2019, 17:25

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Ngày 25/11/2019, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Theo đó, Thông tư đã sửa đổi, bổ sung chuyên ngành về lữ hành quy định tại điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 31 Luật Du lịch được thể hiện trên bằng tốt nghiệp của một trong các ngành, nghề, chuyên ngành bao gồm: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị lữ hành; Điều hành tour du lịch; Marketing du lịch; Du lịch; Du lịch lữ hành; Quản lý và kinh doanh du lịch; Quản trị du lịch MICE; Đại lý lữ hành; Hướng dẫn du lịch; Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm tử “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở giáo dục ở Việt Nam đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trước thời điểm Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL có hiệu lực; Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm tử “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.

Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành quy định tại điểm l và điểm m khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.

Thay thế Phục lục I - Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ do cơ quan có thẩm quyền cấp; Mẫu số 11 - Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế/nội địa/tại điểm; Mẫu số 12 - Đơn đề nghị cấp đổi/cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế/nội địa/tại điểm của Phụ lục II; Mẫu số 03 - Thẻ hướng dẫn viên của Phụ lục III và thay thế cụm từ “Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch” bằng cụm từ “Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch” tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Ngoài ra, Thông tư cũng đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch và nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

Để tổ chức thực hiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2020.

Ngô Thời Nhiệm


Số lượt người xem: 251 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày