SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
9
4
8
8
2
Phổ biến pháp luật Thứ Hai, 11/11/2019, 14:00

Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa, du lịch

Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 282/QĐ-UBND ban hành Quy định Bộ tiêu chí và điều kiện công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu theo lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2019-2020.

Theo Quyết định, xã nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa phải đạt các tiêu chí sau:

1. Tại thời điểm xét công nhận, xã duy trì và nâng chất các tiêu chuẩn quy định về xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới:

- Có 100% số ấp trên địa bàn xã được công nhận ấp văn hóa và có từ 50% ấp trở lên được công nhận và giữ vững danh hiệu ấp văn hóa liên tục 05 năm trở lên;

- Có 95% gia đình trở lên được công nhận gia đình văn hóa, trong đó có 60% gia đình văn hóa trở lên được duy trì, giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa 03 năm liên tục trở lên;

- Có 70% gia đình cải tạo vườn tạp, không để đất hoang, khuôn viên nhà ở xanh, sạch đẹp;

2. Hương ước, quy ước cộng đồng được duy trì và phát huy hiệu quả; tình làng nghĩa sớm được xây dựng và củng cố.

3. Các chi hội, tổ, nhóm (chi hội phụ nữ, chi hội nông dân,..tổ hòa giải,…  cấp ấp) được duy trì, củng cố và hoạt động có hiệu quả.

Xã nông thôn mới kiểu mẫu về du lịch phải đạt các tiêu chí sau:

1. Xã khai thác được các lợi thế để phát triển du lịch, hoặc có ít nhất 01 điểm du lịch hoặc 01 khu du lịch đã được công nhận theo quy định của Luật Du lịch. 

2. Mỗi năm thu hút từ 10.000 khách tham quan du lịch trở lên.

3. Có hình thức tiếp nhận, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của khách tham quan, du lịch.

4. Cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động du lịch trên địa bàn thực hiện tốt ứng xử văn minh với khách du lịch.

5. Có giải pháp bảo vệ môi trường tại các khu, điểm tham quan du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách tham quan du lịch.

Các tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa, du lịch do Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch phụ trách hướng dẫn và thẩm định công nhận.

Thy Kha


Số lượt người xem: 335 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày