SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
3
4
0
6
2
Phổ biến pháp luật Thứ Sáu, 20/09/2019, 17:30

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa bị bãi bỏ và được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTTTDL và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 17/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1744/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa bị bãi bỏ và được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu và Quyết định số 1745/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa bị bãi bỏ và được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo Quyết định số 1744/QĐ-UBND, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm 02 thủ tục hành chính tại Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, như sau: Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh karaoke; thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường.

Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới gồm 04 thủ tục hành chính được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố tại Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 07/8/2019, như sau: Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường; thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường.

Theo Quyết định số 1745/QĐ-UBND, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm 01 thủ tục hành chính tại Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, như sau: Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp).

Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới gồm 02 thủ tục hành chính được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố tại Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 07/8/2019, như sau: Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp); thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp).

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố quy định về thời hạn giải quyết, địa điểm thực hiện, cách thức thực hiện, phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịchỦy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, kinh doanh vũ trường.

Lê Diễm My


Số lượt người xem: 225 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày