SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
2
8
9
6
0
Phổ biến pháp luật Thứ Sáu, 13/09/2019, 11:00

Đẩy mạnh sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 3831/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan về vai trò, tầm quan trọng của việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý chuyển đổi sử dụng chứng thư số công cộng sang chữ ký số chuyên dùng trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tổ chức hướng dẫn cho các đối tượng được cấp chứng thư số chuyên dùng sử dụng thành thạo chữ ký số; rà soát, đề nghị cấp mới, gia hạn, thay đổi thông tin hoặc thu hồi chứng thư số của cơ quan, của cá nhân lãnh đạo, cán bộ, công chức được cấp chứng thư số; đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, sử dụng chữ ký số chuyên dùng gửi về Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn tháo gỡ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm đầu mối triển khai cấp chứng thư số chuyên dùng đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn, đảm bảo hoàn thành troước tháng 6/2020; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao khả năng ứng dụng chữ ký số, ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ quản trị mạng của các cơ quan nhà nước trong tỉnh. Tham mưu tích hợp chữ ký số vào Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh, phần mềm một cửa điện tử liên thông và các hệ thống thông tin phục vụ quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trên các thiết bị di động thông minh, các hệ điều hành khác nhau theo hướng dẫn của Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc việc tăng cường sử dụng chữ ký số; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan triển khai việc tích hợp chữ ký số vào hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của tỉnh để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số thay thế văn bản giấy theo đúng lộ trình tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Nguyễn Loan


Số lượt người xem: 250 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày