SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
9
2
0
6
6
Du lịch Thứ Ba, 17/12/2019, 17:30

Thành lập Hội đồng liên kết, hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020 - 2025

Nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về giá trị tài nguyên du lịch của thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nâng cao hiệu quả hoạt động kết nối phát triển du lịch liên vùng; UBND thành phố Hồ Chí Minh và UBND 13 tỉnh, thành ĐBSCLđã thống nhất ban hành Thoả thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL giai đoạn 2020-2025.

Trong đó, thống nhất thành lập Hội đồng liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL do đ/c Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Hội đồng. Đ/c Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách du lịch làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng. Các đ/c Phó Chủ tịch UBND phụ trách du lịch các tỉnh là Cụm trưởng Cụm liên kết phía Tây và Cụm trưởng Cụm liên kết phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Các đ/c Phó Chủ tịch UBND phụ trách du lịch 11 tỉnh, thành ĐBSCL làm Thành viên.

Hội đồng có nhiệm vụ chủ trì xây dựng chương trình liên kết giai đoạn 2020-2025 với các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể; Chỉ đạo triển khai thực hiện đúng các nhiệm vụ, mục tiêu đã thống nhất trên cơ sở các nội dung đã ký kết, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành mỗi địa phương trong việc xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình cụ thể về liên kết hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long; Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Trung ương về những cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, chỉ đạo các Sở, ngành địa phương và các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh/thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch; kế hoạch, chương trình phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long. Các thành viên của Hội đồng có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng, thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được phân công.

Bên cạnh việc thành lập Hội đồng, UBND thành phố Hồ Chí Minh và UBND 13 tỉnh, thành ĐBSCL cũng thống nhất thành lập Tổ giúp việc Hội đồng, gồm các thành viên: đ/c Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh – Tổ trưởng; Đ/c Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh – Tổ phó Thường trực; Các đ/c đại diện Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch các tỉnh là Cụm trưởng Cụm liên kết phía Tây và Cụm trưởng Cụm liên kết phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long – Tổ phó; Đại diện Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch 11 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long – Thành viên.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ tham mưu, điều phối triển khai thực hiện các nội dung chương trình hợp tác theo chỉ đạo của Hội đồng. Chịu trách nhiệm thông tin, báo cáo đầy đủ và xin ý kiến kịp thời các đồng chí Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phụ trách du lịch về các nội dung phối hợp, đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình, thời gian thực hiện. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Hội đồng hàng quý tình hình triển khai chương trình và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến du lịch do Hội đồng giao.

Bên cạnh đó, trên cơ sở thỏa thuận đã ký kết, các địa phương trong Chương trình liên kết chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch cụ thể. Chỉ đạo và tuyên truyền cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch của các tỉnh, thành nhận thức rõ mục đích, yêu cầu và sự cần thiết là phải tăng cường hợp tác đồng thời phải có kế hoạch hợp tác cụ thể giữa các doanh nghiệp trên từng lĩnh vực, nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch giữa các địa phương.

Thống nhất phân công một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long trực tiếp phụ trách theo dõi; chỉ đạo và phân công các Sở, ngành và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Định kỳ hàng năm, các địa phương trong liên kết sẽ tổ chức họp sơ kết đánh giá Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện để trao đổi thông tin về hoạt động du lịch và tình hình hợp tác phát triển của các địa phương theo hình thức luân phiên về địa điểm.

Thỏa thuận liên kết có hiệu lực từ năm 2020 đến năm 2025. Trong quá trình phối hợp, triển khai, các địa phương có thể đề xuất, góp ý các nội dung, nhiệm vụ thực hiện phù hợp với tình hình thực tế. Kết thúc chương trình, các bên sẽ tổ chức hội nghị tổng kết và bàn phương hướng hợp tác trong những năm tiếp theo.

Thy Kha


Số lượt người xem: 246 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày