SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
1
5
5
4
7
Công nghệ thông tin Thứ Năm, 13/08/2020, 15:13
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030  (15/06)
Ngày 03/6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Chương trình Chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu, với một số chỉ số cơ bản.
Kiện toàn Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu  (24/03)
Ngày 20/3/2020, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐXDCQĐT về việc kiện toàn Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu  (09/03)
Ngày 03/3/2020, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu.
Tập huấn chuyên viên đánh giá bảo mật năm 2019  (17/12)
Ngày 17/12, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức khai giảng lớp tập huấn chuyên viên đánh giá bảo mật năm 2019 cho trên 20 học viên là cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Xem theo ngày Xem theo ngày