SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
1
5
8
7
2
Tin tức - Sự kiện Thứ Tư, 24/07/2019, 16:40

Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Ngày 19/7/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet nhằm tạo cơ sở pháp lý phù hợp với Luật Báo chí hiện hành; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (Nghị định số 27/2018/NĐ-CP) và Nghị định số 150/2018/NĐ-CP.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định gồm: Quy định giải thích từ ngữ “Thành viên địa chỉ IP”; Quy định về cấu trúc tên miền “.vn”; Quy định điều kiện đăng ký tên miền “.vn”; Quy định thủ tục thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền “.vn”; Quy định tạm ngừng hoạt động tên miền “.vn”; Quy định về thực hiện biện pháp thu hồi tên miền của cơ quan quản lý tên miền; Quy định về chuyển đổi nhà đăng ký tên miền “.vn”; Quy định cho phép thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng địa chỉ IP, số hiệu mạng;…

Trong đó, về quy định giải thích từ ngữ “Thành viên địa chỉ IP”, Thông tư bổ sung khoản 15 Điều 2: “Thành viên địa chỉ là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được cấp, phân bổ địa chỉ IP từ Bộ TT&TT (VNNIC)".

Về cấu trúc tên miền “.vn”, Thông tư sửa đổi điểm g khoản 2 Điều 6. Theo đó, đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.

Ngoài ra, Thông tư còn bổ sung quy định, tên miền không được chứa các cụm từ dễ gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội nếu chủ thể đăng ký sử dụng không phải đối tượng được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội theo quy định của pháp luật.

Về căn cứ và thủ tục tạm ngừng hoạt động tên miền “.vn” (Điều 11), Thông tư bổ sung thêm 1 căn cứ để tạm ngừng hoạt động tên miền “.vn”, đó là “Các trường hợp không xác định được chủ thể do chủ thể mạo danh đăng ký tên miền; tên miền có thông tin đăng ký không chính xác; chủ thể tên miền là tổ chức đã giải thể hoặc không còn tồn tại”.

Chủ thể đăng ký sử dụng địa chỉ IP, số hiệu mạng được đổi tên trong các trường hợp: Cơ quan, tổ chức đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền; Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dẫn tới sự thay đổi về tổ chức quản lý, vận hành mạng lưới, dịch vụ đang sử dụng vùng địa chỉ IP, số hiệu mạng; Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, dẫn tới sự thay đổi về tổ chức trực tiếp quản lý, vận hành mạng lưới, dịch vụ đang sử dụng vùng địa chỉ IP, số hiệu mạng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2019.

 Trần Duy Đăng


Số lượt người xem: 719 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày