SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
1
5
8
5
0
Văn hóa Thứ Sáu, 07/06/2019, 16:10

Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Công văn số 2009/BVHTTDL-DSVH ngày 28/5/2019 gửi các UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch những năm qua, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã làm tt công tác bảo v và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thng cảnh, góp phn quan trọng vào việc giáo dục truyn thng, tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh đất nước,Tuy nhiên, vn còn địa phương chưa chủ động trong việc kiểm kê, xếp hạng di tích; tình trạng mất cắp hiện vật, cháy ở di tích vẫn tiếp tục xảy ra hàng năm; hiện tượng tu bổ di tích không phép, lắp đặt mới các bin hiệu giới thiệu di tích, quảng bá du lịch chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng, làm ảnh hưởng tới giá trị di tích.

Đ tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị di tích, Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch đề nghị y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Th thao và Du lịch và y ban nhân dân các quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc: Phối hợp với y ban Mặt trận T quc cùng cp tăng cường tuyên truyn, ph biến pháp luật v di sản văn hóa; m cuộc vận động tuyên truyên sâu rộng trong nhân dân địa phương đ quán triệt pháp luật v di sản văn hóa đến các t chức đoàn th xã hội, các hội và mọi người dân; quy định rõ trách nhiệm của y ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn trong việc bảo vệ di tích trên địa bàn và cơ chế phối hp quản lý gia y ban nhân dân cấp xã với t chức quản lý di tích hoặc người được giao trông coi di tích; thường xuyên t chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý di tích, quản lý các dự án bảo quản, tu b và phục hồi di tích cho cán bộ cấp huyện, xã có liên quan và người trực tiếp trông coi di tích; đẩy mạnh thanh tra, kim tra trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở địa phuơng, kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm làm ảnh hưởng tới giá trị di tích.

Rà soát, hoàn thiện quy trình kim kê di tích trên địa bàn bảo đảm chặt chẽ, khoa học; chủ động nghiên cứu, lập hồ khoa học xếp hạng di tích để bảo vệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Đồng thời, quản lý nghiêm hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật khác có liên quan. Ưu tiên đu tư hệ thng phòng cháy, chữa cháy, hệ thông cứu hỏa tự động đủ tiêu chun tại các di tích…

Phạm Minh Luân


Số lượt người xem: 2105 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày