SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
9
4
9
2
3
Tổng hợp Thứ Sáu, 13/09/2019, 10:55

Phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu

Ngày 11/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1683/QĐ-UBND về việc thông qua Phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu.

Theo Quyết định, có 04 thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu được kiến nghị đơn giản hóa, bao gồm:

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch, kiến nghị sửa đổi quy định điểm d khoản 4 Điều 50 Luật Du lịch năm 2017 “Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và giấy chứng nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch của người quản lý, trưởng bộ phận trong cơ sở lưu trú du lịch” thành “Xuất trình bản chính các chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và giấy chứng nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch của người quản lý, trưởng bộ phận trong cơ sở lưu trú du lịch” và sửa đổi, lược bớt một số nội dung yêu cầu khai báo trong mẫu Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch (Mẫu số 07), ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lợi ích phương án sau khi đơn giản hóa đã cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính được 13,06%.

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, kiến nghị sửa đổi quy định điểm c Khoản 1 Điều 60 Luật Du lịch năm 2017 “Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ tương ứng với điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 hoặc điểm c khoản 2 Điều 59 Luật Du lịch năm 2017” thành “Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ tương ứng với điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 hoặc điểm c khoản 2 Điều 59 Luật Du lịch năm 2017” và sửa đổi, lược bớt một số nội dung yêu cầu khai báo trong mẫu Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (Mẫu số 11), ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lợi ích phương án sau khi đơn giản hóa đã cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính được 15,5%.

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, kiến nghị sửa đổi quy định điểm c khoản 2 Điều 62 Luật Du lịch năm 2017 “Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đã qua khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp” thành “Xuất trình bản chính giấy chứng nhận đã qua khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp” và sửa đổi, lược bớt một số nội dung yêu cầu khai báo trong mẫu Đơn đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch (Mẫu số 12), ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lợi ích phương án sau khi đơn giản hóa đã cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính được 16,05%.

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm, kiến nghị sửa đổi quy định điểm b khoản 1 Điều 60 Luật Du lịch năm 2017, cần bãi bỏ quy định “Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú” trong thành phần hồ sơ. Lợi ích phương án sau khi đơn giản hóa đã cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính được 22,65%.

Để thực hiện Phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được thông qua tại Quyết định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan có thẩm quyền.

Ngô Thời Nhiệm


Số lượt người xem: 429 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày