SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
9
4
8
6
8
Tổng hợp Thứ Sáu, 13/09/2019, 10:55

Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2019

Thực hiện công tác dân vận chính quyền, 6 tháng đầu năm 2019, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã triển khai nhiều nhiều nhiệm vụ, giải pháp và đạt được một số kết quả khả quan.

Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công tác dân vận của cơ quan: Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đến công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) của Ngành thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền”. Sở thường xuyên quán triệt đến CCVCNLĐ, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện như: Đóng góp quỹ an sinh xã hội, quỹ mái ấm công đoàn, quyên góp đồ dùng học tập cho trẻ em nghèo....; xây dựng Đội thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn,... nhằm kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Kết quả thực hiện cải cách hành chính: Sở đã tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa 04 TTHC lĩnh vực du lịch bao gồm: Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch; thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên duc lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đang được triển khai và cung cấp của tỉnh, đảm bảo 100% TTHC của các cơ quan nhà nước trong tỉnh được cung cấp trực tuyến ở mức độ 1, 2. Đến nay, đã triển khai thử nghiệm 110 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho một số cơ quan nhà nước cấp tỉnh và huyện tại địa chỉ http://dichvucong.baclieu.gov.vn. Việc công khai TTHC của Sở được kịp thời, đúng quy định, đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về TTHC và các văn bản có liên quan, cho phép người sử dụng tải mẫu văn bản khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

Việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được thực hiện gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với việc cải cách TTHC, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy dân chủ trong công chức đã có tác dụng tích cực trong việc xây dựng khối đại đoàn kết nhất trí từ trong Đảng đến đảng viên, CCVCNLĐ xây dựng sự đồng thuận trong cơ quan. CCVCNLĐ yên tâm công tác, toàn tâm toàn ý với công việc, cùng chung sức xây dựng cơ quan.

Công tác tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của Sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và toàn diện trong toàn ngành đúng theo lộ trình. Sáu tháng đầu năm, Sở đã thực hiện tinh giản được 01 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Về nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ CBCCVC: Sở đã tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả và tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước trong tình hình mới; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đến toàn thể CCVCNLĐ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức định kỳ hàng tháng của Ngành.

Công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo: Sáu tháng đầu năm, Thanh tra Sở tiếp 02 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo. Trong đó, có 01 trường hợp đến tố cáo việc bị cá nhân sử dụng mạng xã hội facebook để xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân, 01 trường hợp khiếu nại về việc đăng ký thông tin thuê bao từ 50 thuê bao trở lên đối với Phòng bán hàng khu vực 1 thuộc Trung tâm kinh doanh VNPT Bạc Liêu.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2019, Sở đã triển khai thực hiện tốt công tác Dân vận chính quyền theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. Không ngừng củng cố, bổ sung quy chế, quy định các mối quan hệ nội bộ theo hướng mở rộng công khai, dân chủ, xác định trách nhiệm, quyền hạn của CCVCNLĐ, từ đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực và tạo được sự đồng thuận trong nội bộ ngành; mối quan hệ cũng như công tác tiếp xúc, giải quyết các yêu cầu của tổ chức, công dân không ngừng được cải tiến theo hướng nhanh chóng, hiệu quả và chặt chẽ. Quy chế dân chủ ở cơ quan luôn được phát huy, Quy chế chi tiêu nội bộ giúp cho tập thể giám sát việc thu, chi kinh phí trong cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện tiết kiệm chi tiêu ngân sách và chi đúng mục đích, yêu cầu hoạt động.

Lê Diễm My


Số lượt người xem: 445 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày