SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
9
4
8
5
3
Tổng hợp Thứ Hai, 01/07/2019, 14:00

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về đề tài “Giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới”

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân và các cán bộ, đảng viên về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với việc “Giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới”, ngày 12/6/2019, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về đề tài “Giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới”.

Theo đó, đối tượng tham gia Cuộc thi là các họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Về yêu cầu tác phẩm, kích thước tác phẩm dự thi: 54cm x 79cm; tác phẩm phải là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biên dưới bt cứ hình thức nào; mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi;…

Thời hạn, nơi nhận tác phẩm dự thi: Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 31/7/2019. Các tác phẩm dự thi gửi về Phòng Tuyên truyền cổ động, Cục Văn hóa cơ sở - 86A, ngõ III Lê Văn Hưu, TP. Hà Nội.

Kết quả cuộc thi sáng tác tranh cổ động được thông báo tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương, trên các phương tiện thông tin đại chúng, Tạp chí Xây dựng đời sống văn hoá, Website: www.vhttcs.org.vn, cổng thông tin điện tử nongthonmoi.gov.vn và fanpage Văn phòng Nông thôn mới Trung ương.

Tải thể lệ tại đây.

Phạm Minh Luân


Số lượt người xem: 678 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày