SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
1
6
7
8
5
Tổng hợp Thứ Ba, 02/08/2016, 10:15

Vai trò tham gia của các cơ quan thông tấn báo chí

Trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình nói chng, lĩnh vực du lịch nói riêng ở tỉnh nhà các nhà báo, phóng viên Trung ương, địa phương luôn bám sát thực tiễn sinh động, xông pha nơi đầu sóng, ngọn gió, cập nhật thông tin kịp thời, phân tích sâu sắc những diễn biến thông qua các câu chuyện hằng ngày; phản ánh, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến; chủ động đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, trì trệ, tham nhũng, đi sâu khắc họa những gương tốt, việc tốt, kỳ quyết đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực làm phương hại đến lợi ích chung. Hiện nay ngành văn hóa, thể thao, du lịch đã phối hợp thực hiện một số chuyên mục trên Đài Phát thanh – Truyền hình như “Đất và người Bạc Liêu”, Bạc Liêu “Điểm hẹn văn hóa”, xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, văn minh đô thị, chuyên mục đờn ca tài tử, phối hợp với Báo Bạc Liệu thực hiện các chuyên trang như; Du lịch Bạc Liêu, gia đình và xã hội, phối hợp với Liên hiệp Các Hội Văn học Nghệ thuật thực hiện Tạp chí Văn hóa, văn nghệ thường xuyên phát đúng theo định kỳ.

Với tính chân thật, khách quan, tính công khai đại chúng; với vai trò chức năng của mình Báo chí còn tích cực tham gia giám sát, phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương của Đảng bộ, chính quyền trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, phát huy quyền làm chủ của nhân dân nêu cao ý thức tự giác cùng có trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi tích cực góp phần xây dựng sự nghiệp văn hóa: Của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Từ đó, chủ động tham gia vào việc quảng bá, giới thiệu diện mạo tiềm năng văn hóa, đất và con người Bạc Liêu đến với bạn bè trong và ngoài nước. Điều rất đáng ghi nhận nữa là trong tất cả các sự kiện của tỉnh phối hợp đăng cai tổ chức đều thấy rất rõ vai trò kết nối của cả hệ thống báo chí làm cho chất lượng thông tin rất kịp thời và rất có giá trị.

Nhìn tổng thể, nếu không có Báo chí thì lĩnh vực văn hóa, du lịch Bạc Liêu ít ai biết đến và cũng khó có thể diễn đạt hết lợi thế tiềm năng trong xu thế hội nhập và phát triển toàn diện sâu rộng như hiện nay. Vì vậy để tiếp tục khai thác sức mạnh báo chí Hội Nhà báo tỉnh và các đơn vị có chức năng cần kiện toàn về tổ chức, bộ máy, đa dạng hóa các hình thức hoạt động, giao lưu, trao đổi, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức các phong trào hoạt động… để nâng cao trình độ nghiệp vụ, khả năng tác nghiệp của các hội viên, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của xã hội nhất là tăng cường các phóng viên, nhà văn, nhà báo hoạt động trên lĩnh vực văn hóa du lịch
Bên cạnh đó,đội ngũ những người làm báo phải không ngừng rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, xây dựng và rèn luyện bản lĩnh của người cầm bút để thực sự trở thành một chiến sỹ tiên phong trên mặt trận văn hóa – tư tưởng của Đảng, xứng đáng với niềm tin, sự trông cậy và kỳ vọng của nhân dân.
Bạc Liêu chúng ta có lợi thế về văn hóa du lịch khá phong phú như văn hóa du lịch tâm linh tín ngưỡng, du lịch di sản văn hóa, du lịch văn hóa di tích lịch sử, du lịch sinh thái…Do vậy cần gia tăng số lượng và chất lượng thông tin, nâng cao tính định hướng tư tưởng, sự hấp dẫn thông qua tác phẩm báo chí hay các chương trình phát sóng. Báo chí phải tác động mạnh mẽ, tích cực được công chúng thừa nhận những giá trị văn hóa tinh thần đích thực góp phần nâng cao trình độ văn hóa, dân trí sẽ là nền tảng cho việc tiếp thu lựa chọn thưởng thức những giá trị văn hóa của dân tộc và của nhân loại và của chính văn hóa ở địa phương mình.
Và sau cùng là ngành VHTTDL sẽ luôn đồng hành với Báo chí phấn đấu xây dựng mỗi tác phẩm Báo chí là nhân tố, là phương tiện có sức mạnh to lớn trong việc định hướng nhận thức, dư luận xã hội tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trên lĩnh vực văn hóa, du lịch tích cực góp phần xây dựng Bạc Liêu thêm giàu mạnh, văn minh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới.
                                                                        Trần Minh Huấn
 
 

Số lượt người xem: 1101 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày