SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
1
6
8
6
0
Tin tức - Sự kiện Chủ Nhật, 03/03/2019, 14:45

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2019

Với mục tiêu nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến thống nhất từ Trung ương đến địa phương; nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng của tỉnh; xây dựng và triển khai một số thành phần cơ bản trong Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh, nhằm bảo đảm khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh và định hướng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu Quốc gia theo lộ trình triển khai của Trung ương; đầu tư hạ tầng trang thiết bị cho Trung tâm dữ liệu cơ bản đáp ứng nhu cầu triển khai các hệ thống thông tin, các phần mềm phục vụ chính quyền điện tử và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và sẳn sàng tích hợp chữ ký số trên các dịch vụ công và các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo luân chuyển trên hệ thống của tỉnh; tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng thông tin nhằm xây dựng chính quyền hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, công khai minh bạch, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, ngày 20/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ký ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2019.

Theo kế hoạch các nội dung được triển khai trong năm 2019, gồm: Phát triển hạ tầng kỹ thuật; ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan Nhà nước;ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử; bảo đảm an toàn thông tin; phát triển nguồn nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin.
Về tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch, trong đó phối hợp, hỗ trợ hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, đơn vị, địa phương một cách có hiệu quả; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các quy định, chính sách, giải pháp đảm bảo môi trường pháp lý trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch hoặc giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Đặng Kim Ngân

Số lượt người xem: 262 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày