SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
9
5
6
5
2
Tin tức - Sự kiện Thứ Năm, 10/01/2019, 10:45

Triển khai ứng dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp trong cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2019

Ngày 07/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về việc triển khai ứng dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp trong cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2019.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sử dụng văn bản điện tử, hạn chế sử dụng văn bản giấy trong các cơ quan thông qua việc sử dụng chữ ký số, đảm bảo an toàn dữ liệu cho ứng dụng thư điện tử, các phần mềm ứng dụng khi cập nhật, trao đổi dữ liệu trên mạng. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả chữ ký số chuyên dùng tích hợp vào Hệ thống quản lý văn bản liên thông của tỉnh theo Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 24/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh góp phần đẩy mạnh việc trao đổi văn bản điện tử, phục vụ cải cách hành chính, hướng tới xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu.

Theo nội dung Kế hoạch, trong quý I, II/2019 sẽ tiến hành rà soát đăng ký cấp mới thông tin chứng thư số chuyên dùng của tổ chức và cá nhân cho các cơ quan (HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc); quý III, IV/2019 bắt đầu bàn giao và tập huấn về quản lý, sử dụng chứng thư số cho tổ chức và cá nhân đã đăng ký cấp mới sau khi tiếp nhận từ Ban Cơ yếu Chính phủ; đào tạo cán bộ văn thư, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin sử dụng, quản lý chứng thư số; tích hợp chữ ký số vào hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Tổng hợp, đánh giá tình hình quản lý chứng thư số, triển khai ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và xây dựng phương hướng triển khai năm tiếp theo.
Về công tác tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức triển khai và hướng dẫn các đơn vị thực hiện Kế hoạch này. Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ 6 tháng, hàng năm. Làm đầu mối liên hệ với Ban Cơ yếu Chính phủ để triển khai và ứng dụng chứng thư số trong các cơ quan nhà nước của tỉnh có hiệu quả,…
Đặng Kim Ngân

Số lượt người xem: 446 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày