SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
0
8
4
7
5
Tin tức - Sự kiện Thứ Hai, 11/03/2019, 17:30

Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh ban hành Chương trình hành động du lịch năm 2019.

Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu phát triển du lịch trở thành một trong những trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-BCĐ thực hiện Chương trình hành động du lịch năm 2019. Trong đó, Kế hoạch cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể: Doanh thu du lịch - dịch vụ phấn đấu đạt khoảng 2.200 tỷ đồng trong đó doanh thu nhà hàng - khách sạn đạt trên 850 tỷ đồng; đón tiếp trên 2.300.000 khách du lịch; khách sử dụng dịch vụ lưu trú khoảng 805.000 người; Khách quốc tế đạt khoảng 66.000 lượt khách. Xây dựng mới từ 01- 03 sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng của tỉnh (Chùa Xiêm Cán, vườn chim Lập Điền, khu vườn nhãn); xây dựng thí điểm mô hình trải nghiệm nhà dân (homestay). Phấn đấu công nhận từ 01 - 02 điểm du lịch địa phương và đề nghị Hiệp hội du lịch công nhận là điểm du lịch tiêu biểu đồng bằng sông Cửu Long (Chùa Xiêm Cán, chùa Hưng Thiện). Công nhận từ 01 đến 03 khách sạn đạt chuẩn từ 02 sao trở lên.

Để đạt được những mục tiêu đặt ra, Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh Bạc Liêu cũng đã đề ra các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2019, cụ thể là:Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch; đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch và dịch vụ du lịch; đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển ngành du lịch (đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch và đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển ngành du lịch); kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với việc phát triển du lịch; tăng cường công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch và đẩy mạnh giáo dục cộng đồng phục vụ phát triển du lịch; đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động du lịch…

Để triển khai kế hoạch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương tham mưu cho UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ, Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 17/12/2018 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tham gia các hoạt động hợp tác phát triển du lịch với Cụm liên kết tỉnh phía Tây vùng Đồng bằng sông Cửu Long; tổ chức tốt sự kiện trong khuôn khổ sự kiện Tuần Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu 2019; tham mưu cho Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch tại các địa phương, tổ chức chương trình đi học tập kinh nghiệm về quản lý và thu hút đầu tư phát triển du lịch….
Nguyễn Thy Kha
 

Số lượt người xem: 40 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày