SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
1
6
7
3
0
Tin tức - Sự kiện Thứ Ba, 20/10/2015, 10:30

Họp chuẩn bị kỳ họp HĐND cuối năm 2015

Sáng ngày 14/10 tại Hội trường UBND tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các Ban HĐND, đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh dự họp triển khai, kiểm tra tiến độ và nghe tiếp thu sự chỉ đạo tập trung hoàn thanh công việc chuẩn bị kỳ họp HĐND cuối năm dự kiến vào ngày 7 đến ngày 9/12/2015. Đến dự và tham gia chủ trì cuộc họp có các đồng chí Lê Thanh Hùng Phó chủ tịch HĐND, đồng chí Lê Minh Chiến PCT UBND tỉnh.

Nội dung cuộc họp các đại biểu nghe tiếp thu dự thảo các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2015; về phát triển KT – XH 5 năm 2016 – 2020; về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016…Đặc biệt là Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Sở VHTTDL chịu trách nhiệm báo cáo tại kỳ họp HĐND sắp tới. Nội dung của báo cáo Quy hoạch rất quan trọng đề cập đến các yếu tố cần thiết cấp bách trong điều kiện phát triển KT – XH của tỉnh trên cơ sở đánh giá thực trạng tình hình phát triển du lịch từ năm 2010 đến nay rút ra những nguyên nhân thuận lợi khó khăn, những bài học quý báu, đồng thời nhận định dự báo các thông số cơ bản về tình hình phát triển du lịch thế giới và của cả nước trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa, từ đó thiết lập mục tiêu chung các nhiệm vụ, giải pháp, các chỉ tiêu  chủ yếu, xác định nhu cầu nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh cho từng giai đoạn. Đồng thời, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng ngành, từng cấp nhằm tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ đồng bộ tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh tạo động lực quan trọng trong cơ cấu phát triển KT – XH tiếp tục khẳng định vị thế của du lịch Bạc Liêu trên đường hội nhập và phát triển bền vững.

Bài: Trần Duy


Số lượt người xem: 1100 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày