SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
9
4
9
1
3
Tin tức - Sự kiện Thứ Tư, 27/01/2016, 15:30

Phối hợp tổ chức các hoạt động xây dựng và phát triển đời sống văn hóa cơ sở

Hội Nông dân và BGĐ Sở VHTTDL tỉnh Bạc Liêu thống nhất chỉ đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thể thao các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hóa và cán bộ Hội nông dân ở cơ sở về vai trò của Hội nông dân và những vấn đề cơ bản về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch và gia đình. Nhằm trang bị những kỹ năng cơ bản tổ chức các hoạt động thường xuyên tại cơ sở với phương châm mọi hoạt động hướng về cơ sở gây dựng phong trào tạo nguồn lực lâu dài cho sự phát triển của cả tỉnh trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch và gia đình.

Trên cở sở đó lãnh đạo hai ngành đề ra một số chủ trương tập trung tổ chức liên hoan văn nghệ từ cấp xã, huyện, tỉnh (bao gồm cổ nhạc, tân nhạc, đờn ca tài tử, tiếng hát nông dân) và tham gia Hội thi “Tiếng hát nông dân toàn quốc” do Trung ương Hội phối hợp tổ chức hàng năm. Đồng thời chủ động tổ chức các môn thể dục thể thao truyền thống, tổ chức Giải bóng chuyền nông dân Cúp “Bông lúa vàng”, Giải bóng đá nông dân từ cơ sở đến tỉnh và tham gia các giải do khu vực và Trung ương tổ chức.

Mặt khác, khuyến khích các hoạt động xã hội hóa tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vùng nông thôn nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về việc phát triển du lịch tại địa phương. Khuyến khích các hộ nông dân có điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực tham gia kinh doanh dịch vụ, du lịch với loại hình sinh thái nông thôn tại địa phương như: Hướng dẫn các hộ nông dân tổ chức các mô hình du lịch Homestay (loại hình du lịch mà khách sẽ ở chung, sinh hoạt chung tại nhà của hộ nông dân); hướng dẫn nông dân xây dựng các mô hình trồng các loại rau sạch như: trồng măng tây, rau sạch các loại; mô hình đánh bắt hải sản, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống trong tỉnh; hỗ trợ các làng nghề về dạy nghề, hỗ trợ giới thiệu sản phẩm, địa điểm giới thiệu sản phẩm làng nghề để phục vụ khách tham quan....

Mô hình trồng rau cần sạch ở huyện Phước Long

Bên cạnh đó tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên, nông dân và cộng đồng trong việc giữ gìn môi trường cảnh quan, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán và các nghề truyền thống. Tổ chức các tuyến du lịch sinh thái về vùng nông thôn gắn với giới thiệu các sản phẩm văn hóa bản địa của Bạc Liêu cho du khách; tổ chức các điểm tham quan, học tập các mô hình điển hình tiên tiến trong và ngoài tỉnh cho nông dân các địa phương.

Tăng cường phối hợp xây dựng gia đình văn hóa và phòng chống bạo lực gia đình theo các nội dung liên quan được Thủ tướng Chính phủ giao các Đề án kiện toàn, đào tạo năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020; Đề án phát huy giá trị các mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình đến năm 2020; Chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Đề án giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình khu vực nông thôn Việt Nam giai đoạn 2015-2020 và Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh bạc Liêu về Kế hoạch hành động về phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình xây dựng gia đình văn hóa và câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, xây dựng mô hình kinh tế hộ gia đình; tổ chức liên hoan gia đình nông dân tiêu biểu chung tay xây dựng văn hóa nông thôn mới.

Để thực hiện đạt hiệu quả các nội dung trọng tâm trên, các cấp trong hệ thống hai ngành tổ chức triển khai quán triệt và hướng dẫn thực hiện tốt Chương trình phối hợp đến các cấp Hội Nông dân, vận động sự tham gia tích cực, đông đảo của cán bộ, hội viên, nông dân trong lĩnh vực quản lý văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch. Tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội cũng như tham gia góp ý kiến đối với các cấp chính quyền và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn nông thôn.

Cụ thể hoá các nội dung chương trình phối hợp của các cấp Hội phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung hoạt động, tổ chức các lớp tập huấn về văn hoá, thể thao và du lịch cho đối tượng là cán bộ Hội Nông dân các cấp, cho các hướng dẫn viên chuyên trách thể dục thể thao; xây dựng một số mô hình du lịch sinh thái ở những nơi có lợi thế về các hoạt động du lịch, các đội và hướng dẫn viên du lịch sinh thái trên cơ sở những điểm đã có dự án của ngành du lịch.

Phấn đấu đến năm 2020 mỗi ấp đều có chi hội bóng đá, bóng chuyền, CLB đờn ca tài tử…tham gia sinh hoạt tại các thiết chế văn hóa, nhà văn hóa, khu thể thao ở địa bàn dân cư. Phát động nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xây dựng các mô hình tham quan du lịch sinh thái nông nghiệp ở các vùng, duy trì hoạt động các làng nghề…Chỉ đạo các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc, các Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm VH-TT, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm TDTT, các thiết chế Trung tâm văn hóa, thể thao các xã, các Nhà văn hóa, khu thể thao địa bàn dân cư của các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân các cấp thực hiện tốt chương trình phối hợp.

Thường xuyên phối hợp với các cấp Hội Nông dân tổ chức lấy ý kiến hội viên, nông dân tham gia, góp ý vào việc xây dựng, thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về văn hóa văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội. Cung cấp thông tin, tài liệu, ấn phẩm, hỗ trợ kỹ thuật, chuyên gia giúp Hội Nông dân tỉnh trong các hoạt động truyền thông tới các chi Hội, tổ Hội nông dân; bồi dưỡng, tập huấn cho các cán bộ Hội trở thành những báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

Phối hợp và tạo điều kiện cho các cấp Hội trong công tác giám sát, kiểm tra, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi xâm hại tới các công trình văn hoá, du lịch, các hoạt động thể dục thể thao không lành mạnh, các ấn phẩm văn hoá đồi trụy, độc hại.

Phấn đấu đến năm 2020 phối hợp với các huyện, thị, thành phố hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở địa bàn dân cư. Hướng dẫn xây dựng các loại hình CLB, đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên, trọng tài, các nghệ nhân đờn ca tài tử, phát động phong trào văn nghệ quần chúng. Xây dựng các cơ sở phòng tránh bạo lực gia đình, đường dây nóng can thiệp bạo lực gia đình…

Có thể nói sau nhiều năm phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh đến nay Sở VHTTDL và Hội Nông dân tỉnh đã rút ra được nhiều kinh nghiệm hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Trên cơ sở đó, tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được hy vọng trong những năm sắp tới công tác phối hợp tiếp tục đi vào chiều sâu củng cố và phát triển phong trào ở cơ sở ngày càng phát triển rộng mạnh góp phần thúc đẩy đời sống văn hóa nông thôn ngày càng phát triển bền vững hơn./.

Lan Ngọc

 


Số lượt người xem: 773 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày