SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
8
2
1
6
8
Tin tức - Sự kiện Thứ Sáu, 27/11/2015, 09:35

Đề án Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và Tuyên truyền lưu động giai đoạn 2016- 2020

Ngày 12/11/2015 Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và Tuyên truyền lưu động giai đoạn 2016- 2020.

Đề án nhấn mạnh xuất phát từ yêu cầu phát triển ngày càng sâu rộng về nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân, từ đó đề ra lộ trình xây dựng và củng cố chất lượng hoạt động của các cuộc Liên hoan văn hóa, văn nghệ và tuyên truyền lưu động trên cả nước đầu tư xây dựng chương trình, tác phẩm đạt chất lượng cao về tư tưởng, nội dung phản ánh sinh động đời sống xã hội, con người Việt Nam; phù hợp với đặc trưng văn hóa vùng miền, đáp ứng một phần nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong thời kỳ mới, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, đối với tỉnh ta thời gian qua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền lưu động còn mang tính thời vụ, chưa có kế hoạch ổn định, mang tính chiến lược một số đơn vị còn trong tình trạng đến hẹn lại lên chứ chưa đầu tư chiều sâu chất lượng nghệ thuật. Nhiều đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia Liên hoan văn hóa, văn nghệ còn nặng bệnh thành tích. Khi tham dự các hoạt động của tỉnh tổ chức, do không được chủ động nên khó cho các đơn vị khi chuẩn bị nội dung tham gia, phần nào đã làm hạn chế chất lượng các hoạt động tuyên truyền. Vì vậy, từ nay đến năm 2020 đề án được xây dựng là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng lộ trình và định hướng một lĩnh vực hoạt động của ngành văn hóa cơ sở, góp phần phát huy và quảng bá những giá trị nghệ thuật truyền thống, mang bản sắc Việt Nam. Mặt khác, đề án nhằm tạo sự ổn định và phát triển bền vững trong quá trình lao động sáng tạo cho các tỉnh, thành trên cả nước; là cơ sở để các đoàn nghệ thuật quần chúng, đội tuyên truyền lưu động chủ động chuẩn bị nhân lực, tài chính, tác phẩm, phương thức tổ chức hoạt động sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế.

Đề án nhấn mạnh các nội dung: Tuyên truyền, giáo dục nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước; Tổ chức các hoạt động Liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Quá trình thực hiện đề án giúp cơ quan quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động văn hóa văn nghệ trong từng giai đoạn, khắc phục những yếu kém, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở phát triển phù hợp với thực tế. Đây là cơ sở để ngành VHTTDL tổ chức các cuộc Liên hoan văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền lưu động mang tính khoa học, chủ động gắn với việc phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước diễn ra hằng năm trong giai đoạn 2016- 2020, đồng thời đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng giúp cho các cấp, các ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công các hoạt động sự kiện trong thời gian sắp tới đạt yêu cầu chất lượng cao hơn.

Bài: Thanh Xuân


Số lượt người xem: 1255 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày