SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
1
7
3
4
1
Tin tức - Sự kiện Thứ Tư, 16/09/2015, 13:35

Vai trò của Nam giới trong thực hiện Bình đẳng giới trên lĩnh vực văn hóa, gia đình.

Bình đẳng giới là mục tiêu của đa số các quốc gia, dựa trên điều kiện và hoàn cảnh thực tế  về kinh tế, chính trị và văn hoá - xã hội, mỗi quốc gia có con đường đi riêng và mục tiêu bình đẳng giới cũng được xác định phù hợp trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. Các chuyên gia cho rằng sự tham gia của nam giới là chìa khóa cho sự thành công trong việc thực hiện bình đẳng giới, nhưng để thay đổi cấu trúc xã hội lâu nay và thuyết phục nam giới về tầm quan trọng của cơ hội bình đẳng cho nữ giới sẽ không dễ và không thể thực hiện một sớm một chiều.

Theo thời gian, mặc dù tư tưởng gia trưởng, trọng nam khinh nữ đã dần dần mất đi, nhưng có một nghịch lý vẫn đang tồn tại quan điểm cho rằng việc nội trợ, nuôi dưỡng con cái, chăm sóc các thành viên trong gia đình vẫn được coi là công việc của phụ nữ và vẫn có quan niệm cho rằng các hoạt động này không mang lại giá trị kinh tế. Điều 18 Luật Bình đẳng giới quy định:” Vợ chồng bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình...các thành viên nam nữ trong gia đình có trách nhiệm chia sẻ công việc gia đình”; tuy nhiên trên thực tế thời gian làm việc của phụ nữ trong gia đình thường dài hơn nam giới, mặc dù pháp luật quy định trong gia đình, vợ chồng đều bình đẳng với nhau về mọi mặt, cùng nhau bàn bạc, quyết định mọi vấn đề chung, cùng chia sẻ mọi công việc cũng như chăm lo con cái, cha mẹ, nhưng trên thực tế nam giới vẫn được coi là trụ cột gia đình, có quyền quyết định các vấn đề lớn và là người đại diện ngoài cộng đồng. Còn các công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình thường được coi là “thiên chức” của phụ nữ; Các kết quả thống kê cho thấy, trung bình thời gian làm việc một ngày của phụ nữ thường kéo dài hơn nam giới. Sự chênh lệch này chủ yếu do phụ nữ còn đảm nhiệm chính công việc nội trợ, chăm sóc con cái ngoài vai trò sản xuất và công tác như nam giới.

Ở thời phong kiến, nam giới thường được đề cao và thường giữ những trọng trách trong xã hội, ở nhà người đàn ông cũng là người có quyền hành và có quyền quyết định trong mọi vấn đề, phụ nữ thì ngoài chức năng sinh sản, thì họ chỉ làm các công việc phục vụ gia đình, ngay cả chuyện đi học cũng bị hạn chế. Vì vậy, họ không thể có tiếng nói trong xã hội, bị ngược đãi trong gia đình cũng không dám kêu ca, phàn nàn vì coi đó là bổn phận phải chịu đựng. Nhưng ở một xã hội công bằng dân chủ văn minh thì không thể có sự phân biệt giữa người giàu và người nghèo, nam hay nữ. Mà tất các các tầng lớp, giai cấp trong xã hội cần phải có sự bình đẳng để cùng tồn tại và phát triển. Đó chính là mục tiêu của Đảng, Nhà nước thể hiện ở việc phụ nữ có quyền đi học như nam giới và được hưởng các quyền lợi như nam giới, được tham gia các hoạt động văn hoá tinh thần, được bầu vào các chức danh nếu có khả năng quản lý điều hành công việc…

Hiện nay, bình đẳng giới và các quyền của phụ nữ đã được nhận thức ở cấp quốc tế và ngày càng được đẩy mạnh hơn nhờ các Mục tiêu Thiên niên kỷ. Bình đẳng giới được coi là chìa khóa cho sự phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh đó hiện nay đang nổi lên các tranh luận về giá trị của việc khuyến khích nam giới cùng tham gia vào vấn đề này. Tuy nhiên, Vai trò nam giới ở mức độ nào để đạt được bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa gia đình?

Để Nam giới thực hiện vai trò Bình đẳng giới trong gia đình là một tiến trình rất lâu dài để thay đổi các mối quan hệ về giới và làm cho các mối quan hệ này được bình đẳng hơn, dân chủ hơn, giảm bớt áp bức và tính gia trưởng. Điều này bao gồm cả việc phải làm thay đổi nam giới.”. Trên thực tế ta dễ dàng nhận thấy Thay đổi thực sự phải bắt đầu từ gia đình "Nếu một cậu bé thấy người cha của mình đối xử với chị gái và mẹ của nó một cách tôn trọng, nó sẽ học theo và hành xử giống như vậy. Ngược lại, nếu nó thấy cha mình đánh đập mẹ mình thì sẽ có xác xuất cao hơn là nó sẽ học theo những hành vi bạo lực của cha mình với những người phụ nữ khác".

Hiện nay đang có sự nhìn nhận ngày càng rõ hơn rằng vai trò của nam giới trong bình đẳng giới không chỉ là một phần của vấn đề mà còn là một phần của giải pháp nữa.

Gia đình không có bạo lực – tiền đề quan trọng tiến tới bình đẳng giới. Trên thực tế hiện nay nạn bạo lực gia đình diễn ra trên cả nước mà nạn nhân chủ yếu là phụ nữ thì có thể thấy gia đình là nơi tập trung chủ yếu nhất của sự bất bình đằng giới với phụ nữ. Do vậy, hướng tới gia đình không có bạo lực là một trong những mục tiêu của bình đẳng giới. Để đạt được mục tiêu đó, mỗi thành viên gia đình phải tôn trọng các quyền cá nhân của các thành viên khác đã được pháp luật công nhận. Mặt khác, mỗi thành viên gia đình phải được đối xử công bằng. Mọi hành vi phân biệt dựa trên cơ sở giới đều phải xóa bỏ. 

Vì vậy, gia đình là mục tiêu quan trọng nhất của cuộc cách mạng về giới. Con đường nhận thức và hành động vì sự bình đẳng giới phải bắt đầu từ gia đình và ngay trong gia đình. Mà vai trò nam giới sẽ đóng vai trò quan trọng trong thực hiện Bình đẳng giới trong gia đình với mục tiêu là giải phóng phụ nữ - giải phóng một nửa của xã hội và góp phần xây dựng thể chế gia đình bền vững thật sự.

Bài: Khả Vy


Số lượt người xem: 6654 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày