SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
8
2
1
7
5
Tin tức - Sự kiện Thứ Ba, 30/06/2015, 10:40

Những điều cần biết về Lịch sử tổ chức bộ máy du lịch Việt Nam

Ngày 9/4/1990, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 119/HĐBT thành lập Tổng Công ty Du lịch Việt Nam trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch trên cở sở tổ chức lại TCDL cũ.

Ngày 31/12/1990, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 447/HĐBT về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Văn hóa -Thông tin - Thể thao và Du lịch, giao Bộ là cơ quan quản lý nhà nước về Du lịch

  Như vậy chức năng của TCDL được phân đôi:

  - Về quản lý Nhà nước, chỉ còn là Vụ Du lịch nằm trong Bộ.

  - Về kinh doanh du lịch, thuộc Tổng Công ty Du lịch Việt Nam, trực thuộc Bộ.

  Nhận thấy hoạt động Du lịch là hoạt động kinh tế, chuyển về bộ mang tính kinh tế thích hợp hơn, nên:

  Ngày 12/8/1991, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 8 đã ra quyết định sáp nhập Du lịch vào Bộ Thương mại và Du lịch, chuyển chức năng quản lý Nhà nước về Du lịch sang Bộ Thương mại - Du lịch.

  Đại hội Đảng lần thứ VII (năm 1991) xác định Du lịch là một trong 5 ngành mũi nhọn của đất nước. Song thực tế hoạt động Du lịch vẫn chưa mạnh, bộ máy quản lý Nhà nước về Du lịch thay đổi nhiều lần, làm cho công tác quản lý Du lịch từ Trung ương đến địa phương, doanh nghiệp thiếu tính liên tục, hiệu lực quản lý Nhà nước bị hạn chế, hiệu quả thấp, ngành Du lịch tụt hậu so với Du lịch các nước trong khu vực, đội ngũ cán bộ phân tán, mất tính kế thừa. Rõ ràng là tổ chức bộ máy về du lịch chưa ngang tầm với vị trí, vai trò và yêu cầu phát triển của một ngành kinh tế tổng hợp quan trọng, mang tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao.

Trước tình hình đó, thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng 7, ngày 17/10/1992, Quốc hội khóa 9 đã ban hành Nghị quyết lập lại Tổng cục Du lịch trực thuộc Chính phủ.

  Ngày 26/10/1992, Chính phủ ban hành Nghị định số 5/CP thành lập Tổng cục Du lịch trực thuộc Chính phủ.

  Ngày 27/12/1992, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 20/CP quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Tổng cục Du lịch.

  Tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về du lịch chuyển sang thời ký mới, phát triển bền vững và hiệu quả.

  Ngày 22/6/1993, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/CP về đổi mới quản lý và phát triển du lịch. Đây là Nghị định quan trọng, tạo nên sự đột phá trong quá trình xây dựng và phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

  Ngày 5/2/1994, Chính phủ ra Nghị đinh số 9/CP về tổ chức và quản lý các doanh nghiệp Du lịch, TCDL sắp xếp lại 27 đơn vị kinh doanh du lịch thuộc Tổng cục.

  Năm 1994, Chính phủ cho phép thành lập PATA Việt Nam.

  Hoạt động Du lịch phát triển nhanh chóng theo cả chiều rộng và chiều sâu.

  Ngày 7/8/1995, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Tổng cục Du lịch; gồm 5 vụ, thanh tra, văn phòng, 5 đơn vị sự nghiệp. Tổng cục Du lịch thành lập Báo Du lịch và kiện toàn 17 công ty trực thuộc.

  Ngày 8/12/1997, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1046/1997 QT-TTg thành lập Vụ Pháp chế tại TCDL.

  Ngày 8/2/1999, Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Du lịch (Nghị quyết số 11/1999/PL-BVTV QH10).

  Ngày 13/2/1999, Thủ tướng thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch bằng Quyết định 23/1999 QĐ-TTg, do Phó Thủ tướng làm Trưởng ban, Tổng cục trưởng TCDL làm Phó Ban và 5 Thứ trưởng các Bộ, ngành làm Ủy viên (sau đó bổ sung thêm 3 Thứ trưởng của 3 Bộ).

  Ngày 8/7/1999, bằng Nghị định số 48/1999/NĐ-CP, Chính phủ quy định văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân và doanh nghiệp du lịch ở trong nước, ở nước ngoài, mở cửa cho quá trình hội nhập kinh tế của ngành Du lịch.

  Ngày 6/9/2000, Chính phủ ban hành NĐ số 45/NĐ-CP quy định về văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài và doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

  Hoạt động du lịch sôi động ở trong nước và ở nước ngoài. Để bảo đảm kỷ cương, trật tự và hiệu quả của hoạt động Du lịch, ngày 25/4/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2002/NĐ - CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Du lịch.

  Ngày 25/12/2002, Bộ Nội vụ ra Quyết định số 18/2002/QĐ-BNV cho phép thành lập Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

  Sự phát triển nhanh mạnh bền vững của Du lịch trong tình hình mới, đòi hỏi bộ máy quản lý Nhà nước về Du lịch phải bao quát các lĩnh vực hoạt động du lịch và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước.

  Ngày 18/9/2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy TCDL, Nghị định giao cho TCDL 20 nhiệm vụ, với cơ cấu tổ chức gồm 6 Vụ, Thanh tra, Cục Xúc tiến Du lịch, Văn phòng, 8 đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp Du lịch.

Ngày 14/6/2005, Quốc hội thông qua Luật Du lịch theo Nghị quyết 44/2005/QH11. Ở địa phương, các Sở Du lịch được thành lập. Đến năm 2007 đã có 15 Sở Du lịch được thành lập, 2 Sở Du lịch Thương mại, 1 Sở Ngoại vụ - Du lịch, còn lại là Sở Thương mại - Du lịch. Các tỉnh, thành phố đều thành lập Ban chỉ đạo phát triển Du lịch của địa phương do ông (bà) Phó Chủ tịch  UBND làm trưởng ban.

  Quản lý nhà nước về Du lịch đã hình thành hệ thống, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương trong khắp cả nước. Hiệu lực quản lý Nhà nước về Du lịch được nâng cao, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai nghiêm túc và hiệu quả, ngành Du lịch đã đạt được những thành quả quan trọng.

  Thực hiện chủ trương, tinh giảm đầu mối, thành lập các bộ quản lý đa ngành, ngày 8/8/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/NĐ-CP chuyển TCDL sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   Ngày 19/5/2008, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 63/2008/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy TCDL thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Ngày 13/3/2014, Thủ tướng tiếp tục ra Quyết định 23/2014/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy TCDL trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Trong những năm gần đây, hoạt động du lịch ở các địa phương vẫn tiếp tục được đẩy mạnh và phát triển theo chiều rộng. Để phù hợp với điều kiện mới, Chính phủ đồng ý chủ trương tái lập lại các Sở Du lịch ở địa phương có điều kiện và có nhu cầu.

 Ngày 6/10/2014, Chủ tịch UBND TP.HCM đã ban hành quyết định 32/2014/QĐ - UBND thành lập Sở Du lịch TP.HCM.

  Trong 120 năm qua, bộ máy tổ chức quản lý của Du lịch có nhiều biến động, thích ứng với tình hình cụ thể. Cùng với thời gian, năng lực quản lý và hiệu lực quản lý Nhà nước của bộ máy tổ chức không ngừng nâng cao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển Du lịch của đất nước.

THANH XUÂN (Nguồn Du lịch Việt Nam)

 


Số lượt người xem: 1259 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày