SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
8
2
1
6
0
Tin tức - Sự kiện Thứ Năm, 29/01/2015, 08:15

Bạc Liêu là những tỉnh đi đầu trong triển khai thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị DSVH phi vật thể nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ

Một buổi sinh hoạt ĐCTT của gia đình tài tử ở Phường 7-TP Bạc Liêu

Việc triển khai và thực hiện đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ, là nhằm tiếp tục khẳng định giá trị nghệ thuật của Đờn ca tài tử, một loại hình nghệ thuật được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đồng thời góp phần thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Ngày 16 tháng 12 năm 2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Ban hành Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn (2014-2020). Thông qua đề án, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực, nhận thức của cán bộ làm công tác văn hóa, cán bộ ở các cấp chính quyền nói chung và cộng đồng, xã hội về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân giao lưu, học hỏi, trao dồi nghề nghiệp; từng bước nâng cao chất lượng và phát triển mạnh mẽ hơn nữa phong trào Đờn ca tài tử ở các địa phương; phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân và khách du lịch.

Được biết; năm 2015 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các ngành liên quan nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ cho các nghệ nhân đờn ca tài tử có hoàn cảnh khó khăn; khảo sát lập danh sách cụ thể và tiến hành lập hồ sơ đề nghị danh hiệu nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân cho các nghệ nhân có nhiều công lao đóng góp duy trì phong trào đờn ca tài tử ở các địa phương. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch chỉ đạo thí điểm việc đưa bộ môn Nghệ thuật Đờn ca tài tử vào giảng dạy trong các trường phổ thông, trường Đại học, Cao đẳng và các trường trung cấp chuyên nghiệp. Trước hết mở lớp bồi dưỡng các giáo viên, nghệ nhân có khả năng truyền dạy bộ môn này để truyền dạy lại cho học sinh; đồng thời thành lập ở mỗi trường phổ thông, trường đại học, cao đẳng và các trường trung cấp chuyên nghiệp có ít nhất một Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và tổ chức hoạt động thường xuyên tại trường. Đưa nội dung tuyên truyền về đờn ca tài tử vào nội dung tuyên truyền trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các địa phương; biện soạn tóm tắt và cung cấp tài liệu về đờn ca tài tử cho các CLB đờn ca tài tử và Ban chủ nhiệm ấp, khóm văn hóa.

Bên cạnh đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh đưa Nghệ thuật Đờn ca tài tử vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức Đoàn, Hội; xem đây là một trong những nội dung hoạt động và thi đua khen thưởng của tổ chức Mặt trận và các đoàn thể trong năm. Phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu tổ chức tuyên truyền, phát động đến toàn thể cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu niên về ý nghĩa, giá trị và tính khoa học của nghệ thuật đờn ca tài tử; vận động mỗi tổ chức Đoàn, Hội đều có CLB sinh hoạt ĐCTT và mỗi cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh thiếu niên đều biết ca tài tử; vận động mỗi cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu niên biết ca vọng cổ, bản Dạ cổ hoài lang và từ 01 đến 02 bài bản vắn trong 20 bài bản tổ đờn ca tài tử. Đồng thời có kế hoạch tổ chức giao lưu, liên hoan Đờn ca tài tử trong lực lượng đoàn viên và thanh, thiếu niên hàng năm. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; huy động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân tích cực tham gia tập luyện và cổ vũ các hoạt động đờn ca tài tử; vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên… biết ca bài Dạ cổ hoài lang và ít nhất 2 câu vọng cổ và 1 bài bản vắn trong 20 bản tổ của nghệ thuật Đờn ca tài tử…

Bài và ảnh: Công Diệp

 


Số lượt người xem: 1543 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày