SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
5
9
5
2
9
Tin tức - Sự kiện Thứ Năm, 26/06/2014, 10:25

Tăng cường quản lý nhà nước về Karaoke-Vũ trường

sinh hoạt đờn ca tài tử của các bác ở CLB phường 7, Bạc Liêu

Thời gian qua, tỉnh Bạc Liêu đã triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quản lý và cấp phép hoạt động Karaoke -Vũ trường; qua đó việc cấp phép quản lý các cơ sở Karaoke-Vũ trường thời gian qua ở địa phương đã tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng theo pháp luật, làm phong phú các hoạt động văn hóa, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của nhân dân, đảm bảo thực hiện đúng quy định, không để mất an ninh trật tự trên địa bàn. Đưa hoạt động kinh doanh karaoke vũ trường đi vào ổn định, nề nếp, đảm bảo thực hiện đúng các qui định của pháp luật và tiến đến xây dựng, tổ chức các cơ sở kinh doanh có chất lượng cao cả về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và nội dung hoạt động lành mạnh, văn minh, tiến bộ, phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển; loại bỏ dần các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, cơ sở vật chất cũ kỹ, lạc hậu, không đảm bảo chất lượng phục vụ hoạt động văn hóa theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thường xuyên tuyên truyền và nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành qui định của pháp luật, đặc biệt là đối với loại hình kinh doanh có tính chất đặc thù trên lĩnh vực văn hóa; góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong hoạt động văn hóa; thường xuyên tạo thuận lợi cho công tác quản lý của các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng và nâng cao vai trò giám sát của xã hội đối với loại hình dịch vụ hoạt động văn hóa mang tính đặc thù này. Tính đến nay toàn tỉnh có hơn 170 cơ sở Karaoke, nhìn chung các cơ sở kinh doanh karaoke đều thực hiện đúng theo các quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; thời gian qua công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa có điều kiện trên địa bàn tỉnh rất chặt chẽ và đi vào nề nếp; quy trình cấp giấy phép được đảm bảo đúng quy hoạch, đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

Tuy nhiên, việc chấp hành của một số cơ sở có lúc chưa đảm bảo theo quy định của nhà nước và cơ quan có thẩm quyền, việc kinh doanh còn quá giờ, mở âm thanh còn gây tiếng ồn ra bên ngoài vượt mức cho phép…, từ đó làm cho quần chúng nhân dân chưa an tâm với loại hình kinh doanh này. Để thực hiện tốt việc quản lý hoạt động của loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa có điều kiện và nhạy cảm này; trong thời gian tới đòi hỏi các cấp, các ngành và các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về hoạt động tại các quán bar, nhà hàng, cơ sở karaoke, vũ trường; nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền, đặc biệt là chính quyền cơ sở trong việc quản lý các hoạt động văn hóa; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm; phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể quần chúng trong việc giám sát, đấu tranh phòng ngừa các hoạt động lợi dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa để tổ chức các hoạt động không lành mạnh; tổ chức việc rà soát và thực hiện việc đổi, gia hạn giấy phép kinh doanh karaoke theo đúng qui định của pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó cần ưu tiên quy hoạch một số vị trí phát triển hoạt động karaoke theo hướng tập trung trên một số tuyến đường trọng điểm, tại những ấp, khu phố đông dân cư, nơi tập trung nhiều công nhân lao động tại các khu công nghiệp, trong đó số lượng cơ sở kinh doanh karaoke được cấp phép đối với các ấp, khu phố không vượt quá số lượng theo quy hoạch; đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng nhằm phát huy hiệu quả xã hội của hệ thống thiết chế văn hóa, từng bước đưa các loại hình karaoke, vũ trường vào trong hoạt động của các tụ điểm văn hóa, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa để định hướng hoạt động và quản lý chặt chẽ; chú trọng đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở. Thường xuyên phối hợp các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, bài trừ tệ nạn xã hội có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa; cần gắn kết với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bằng việc bảo tồn và phát triển loại hình sinh hoạt văn hóa truyền thống, phát huy các loại hình hát dân ca, hò, nói thơ và ca nhạc tài tử…, thông qua đó tiếp tục khẳng định giá trị văn hóa truyền thống trong sinh hoạt ở cộng đồng khu dân cư, góp phần xây dựng ấp, khu phố lành mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức của cộng đồng về chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hóa.

Bài và ảnh: Công Diệp


Số lượt người xem: 2735 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày