SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
8
2
1
2
4
Tin tức - Sự kiện Thứ Tư, 04/06/2014, 15:30

Khơi nguồn Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Nghệ thuật Đờn ca tài tử ở tỉnh Bạc Liêu

Sau hàng loạt các sự kiện trong đại được tổ chức trang trọng đạt nhiều ý nghĩa, khi được UNESCO vinh danh nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 12/2013 và tổ chức các hoạt động Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014, trong đó đặc biệt là các hoạt động trở thành điểm nhấn trung tâm đó là Không gian đờn ca tài tử và Liên hoan Đờn ca tài tử, được động đảo công chúng thưởng thức và khen ngợi tài hoa của các nghệ nhân đờn và ca, từ đó làm cơ sở học tập nghiên cứu hướng tới tiếp tục tổ chức các hoạt động lồng ghép trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phong phú, đa dạng và đạt chất lượng cao hơn.

Thực hiện Công văn số 1098/BVHTTDL-ĐSVH ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Đề án bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; Công văn số 1327/UBND-VX ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công tác bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trong thời gian tới ở tỉnh Bạc Liêu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đạt theo yêu cầu chỉ đạo của cấp trên đã đề ra.

Việc xây dựng đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ là nhằm góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị tích cực nổi bật của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ nói chung và nói riêng trong phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng tại các địa phương.

Thông qua quá trình tổ chức thực hiện nhằm tiếp tục khẳng định giá trị nghệ thuật to lớn của Đờn ca tài tử trong đời sống đương đại, một loại hình nghệ thuật đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đồng thời góp phần thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

 Xây dựng đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, là nhằm thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ giai đoạn 2014-2020 trên quê hương của Bản Dạ cổ hoài lang.

 Thông qua đề án này, tạo thêm cơ hội tốt, điều kiện thuận lợi cho đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân giao lưu, học hỏi, trao dồi kỷ năng, sở trường nghề nghiệp nghiên cứu sáng tác nhiều tác phẩm mới có giá trị nghệ thuật; từng bước nâng cao chất lượng và phát triển mạnh mẽ hơn nữa phong trào Đờn ca tài tử ở các địa phương trong thời gian tới đáp ứng phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân và phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Đồng thời từng bước đưa mô hình hoạt động đờn ca tài tử Bạc Liêu trở thành thương hiệu độc đáo trong đời sống văn hóa, nghệ thuật của làng tài tử Nam bộ.

Bài: Trần Duy

 


Số lượt người xem: 2095 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày