SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
8
2
2
0
4
Tin tức - Sự kiện Thứ Sáu, 10/01/2014, 06:40

Công đoàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua

Năm 2013, bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, ngành VHTTDL tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức tốt các phong trào thi đua, phát huy tính chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao phục vụ tốt nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Trong thành công chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của Công đoàn ngành trong việc phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua.

            Trong năm qua, được Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở luôn quan tâm, lãnh đạo, ngoài việc thực hiện chức năng chủ yếu là chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động, Công đoàn ngành VHTTDL đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thông qua Quy chế phối hợp giữa Giám đốc Sở và Ban chấp hành Công đoàn, tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua của ngành gắn liền với cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khoá XI) và Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thýờng vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”một cách thường xuyên với những nội dung cụ thể, thiết thực, gắn liền với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

            Bám sát sự chủ đề phong trào thi đua năm 2013 do Bộ VHTTDL phát động: “Đổi mới quản lý, siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác VHTTDL và gia đình" với 10 nội dung thi đua cụ thể; sự chỉ đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, Liên đoàn Lao động tỉnh và tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị của ngành, Công đoàn ngành VHTTDL tỉnh Bạc Liêu trong năm 2013 đã phối hợp chặt chẽ vối chính quyền tổ chức thực hiện các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần phát triển văn hoá, thể thao, du lịch của tỉnh, thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của ngành và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động ngành VHTTDL tỉnh Bạc Liêu. Trong năm 2013 BCH.CĐCS ngành VH,TT&DL đã tổ chức tốt 3 cuộc sinh hoạt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 cho 125 chị em CB. CCVC ngành Văn hóa tham dự và giao lưu văn nghệ trao, đổi kinh nghiệm và tặng quà cho chị em, CĐCS Sở VH,TT&DL phối hợp với câu lạc bộ Thiếu nhi Thư viện tỉnh Bạc Liêu tổ chức cho 160 con em CB.CCVC- LĐ Trong ngành tham gia giao lưu văn nghệ với bạn đọc Thư viện nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi1/6, bên cạnh phong trào văn nghệ Công đoàn ngành VH,TT&DL còn tham gia phong trào thể thao do Công đoàn viên chức tổ chức chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

            Trong việc phát động, triển khai các phong trào thi đua Công đoàn ngành VHTTDL đã phối hợp chặt chẽ với  chính quyền trong việc lập kế hoạch phát động phong trào thi đua với các nội dung cụ thể, trọng tâm, định hướng từng nội dung cụ thể cho từng đợt thi đua; phong trào thi đua được tổ chức theo quy trình từ việc triển khai phát động thi đua, tổ chức ký cam kết và đăng ký các danh hiệu thi đua, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết đánh giá xếp loại thi đua. Ngoài ra Công đoàn ngành luôn phối hợp với chính quyền trong công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm chỉ ra những nguyên nhân và bình chọn các cá nhân và tập thể có thành tích khen thưởn kịp thời. Vì vậy đã vận động được đông đảo đoàn viên, người lao động trong toàn ngành tích cực hưởng ứng tham gia.

            Với kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua năm 2013, nhiều tập thể, cá nhân điển hình đã có nhiều thành tích được khen thưởng. Công đoàn ngành VHTTDL được đề nghị tặng Bằng khen LĐLĐ tỉnh. Phong trào thi đua của Sở VHTTDL tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua đã thật sự là đòn bẩy, góp phần động viên tinh thần lao động, học tập, công tác tích cực, sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Như vậy, có thể khẳng định rằng, Công đoàn ngành VHTTDL đã phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền, phát huy vai trò quan trọng trong việc phát động, triển khai các phong trào thi đua, góp phần cùng ngành VHTTDL Bạc Liêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2013. 

            Qua kết quả thực tiễn nêu trên, BCH Công đoàn ngành VHTTDL Bạc Liêu đã rút ra một số bài học kinh nghiệm để phát huy hơn nữa vai trò của Công đoàn trong việc phối hợp chặt chẽ với  chính quyền tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trong thời gian tới như sau:

            Trước hết, phải phải xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn nhằm tạo sự nhất trí cao trong nội bộ để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đồng thời xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

            Thứ hai, các phong trào thi đua phải thiết thực gắn chặt với các phong trào do cấp trên phát động, với nhiệm vụ chính trị và phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, của cơ quan (đảm bảo tính khả thi).

            Thứ ba, các thành viên trong BCH Công đoàn và lãnh đạo ngành phải nhất quán trong chỉ đạo, phối hợp phải chặt chẽ, làm việc phải đều tay, chỉ đạo phải kiên quyết và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt các phong trào thi đua.

            Thứ tư, phong trào thi đua phải được tổ chức theo đúng quy trình từ việc quán triệt, xây dựng kế hoạch, triển khai phát động thi đua, tổ chức ký cam kết và đăng ký các danh hiệu thi đua, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết đánh giá xếp loại thi đua một cách thực chất - nghiêm túc, khen thưởng kịp thời; phân tích nguyên nhân và rút ra bài học thực tiễn.

            Thứ năm, phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục huy động được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tích cực hưởng ứng tham gia.

            Thứ sáu, phải tăng cường công tác kiểm tra, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra.

            Thứ bẩy, BCH Công đoàn phải tranh thủ được sự ủng hộ của Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở, các đơn vị chức năng và các sở ngành có liên quan trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của ngành.

            Từ những thành quả của ngành và Công đoàn ngành VHTTDL Bạc Liêu đã đạt được trong những năm qua và những bài học kinh nghiệm thực tiễn sẽ là niềm động viên, khích lệ và sự thuận lợi cho việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua của Ngành trong thời gian tới. Với tinh thần năng động, sáng tạo, trách nhiệm cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn và chính quyền ngành VHTTDL bước vào năm mới 2014 – xuân Giáp Ngọ 2014 chắc  chắn ngành VHTTDL  nói chung và Công đoàn ngành VHTTDL Bạc Liêu sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp và phát triển bền vững./.

Hồng Liễu (Công Đoàn Ngành VHTT&DL)


Số lượt người xem: 953 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày