SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
8
2
1
6
3
Tin tức - Sự kiện Thứ Sáu, 20/12/2013, 08:40

Tình hình triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2013 trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

* Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện

Căn cứ Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh Bạc Liêu về thực hiện Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Trên cơ sở nội dung các văn bản của Trung ương và UBND tỉnh;

Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch liên tịch số 44/KHLT-SVHTTDL ngày 07 tháng 12 năm 2011 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch số 38/KH-SVHTTDL ngày 04 tháng 11 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch số 54/KH-SVHTTDL ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện tuyên truyền công tác Bình đẳng giới năm 2012.

Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo cho phòng VH&TT các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương, nhằm để tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động trong cán bộ công nhân, viên chức của ngành, của từng địa phương và mọi từng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình Quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

* Công tác tuyên truyền

Trong những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan tăng cường chỉ đạo cho ngành dọc của mình từ tỉnh đến địa phương tích cực tổ chức tuyên truyền lồng ghép trực tiếp đến cán bộ, công chức viên, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân nhằm để hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng về công tác triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thông qua bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống Đài truyền thanh huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn có trên 735 cuộc có trên 73.500 người tham dự; phát tờ, tờ bướm có trên 15.435 tờ; Họp tổ, nhóm và họp các tổ chức đoàn thể ở cơ sở có trên 40 buổi với 4.573 người tham dự; mở được 03 lớp tập huấn có trên 300 học viên tham dự, Tổ chức Hội thảo với chủ đề “Thực hiện Bình đẳng giới trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trên 160 đại biểu tham dự và Tổ chức Nói chuyện chuyên đề “về Bình đẳng giới” có trên 150 đại biều tham dự với các đối tượng tham dự chủ yếu là các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình cấp huyện, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn; Cán bộ Đường dây nóng, Tổ tư vấn, chủ nhiệm Câu Lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình ở các địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, các nghệ sĩ, diễn viên của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, học sinh, sinh viên các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học… Đồng thời Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo cho Đoàn Cao Văn Lầu, Đoàn Thông tin tổng hợp Khmer xuống trực tiếp tận các địa phương biểu diễn tuyên truyền lồng ghép được 20 buổi có trên 5000 người tham dự và đặc biệt nhất được Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” phòng, chống bạo lực gia đình tuyên truyền lồng ghép công tác bình đẳng giới vào các buổi sinh hoạt hàng tháng của các Câu lạc bộ “ Gia đình phát triển bền vững” mô hình phòng, chống bạo lực gia đình đã được thành lập ở địa phương.

Qua triển khai, tuyên truyền, bước đầu nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi tiến bộ mới trong các cấp lãnh đạo, cán bộ, đảng viên nêu gương, làm gương trong việc xây dựng gia đình văn hóa, khóm ấp văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.... Bên cạnh đó, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, hăng hái trong lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống, tham gia tích cực trong phong trào phòng, chống các tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội và đem lại kết quả tích cực trong cuộc sống, làm thay đổi nhận thức và hành vi của người dân trong việc thực hiện bình đẳng giới với nhau trong gia đình. 

* Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Các hoạt động văn hoá, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao ở cơ sở ngày càng được cải tiến và nâng cao về hình thức, nội dung chương trình, nhằm để đáp ứng khá tốt cho nhu cầu mức hưởng thụ về văn hoá tinh thần và kỹ năng tập rèn luyện thân thể của nhân dân, trong đó có cả nam và nữ; đặc biệt nhất là các vận động viên nữ đạt các huy chương, giải xuất sắc và chuông vàng, bạc vọng cổ… trong các lần tham gia các hội thi cấp tỉnh, khu vực, toàn quốc và quốc tế góp phần nâng cao chất lượng cho Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”ở cơ sở.  Từ đầu năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã công nhận mới là 4.151 gia đình văn hóa, nâng tổng số gia đình văn hóa trong toàn tỉnh đến nay là 184.292/194.716 gia đình văn hóa (chiếm 94,6%); công nhận mới được 7 ấp đạt chuẩn văn hóa, nâng tổng số ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa đến thời điểm này được 501/518 đạt 96,5% và công nhận mới được 10 cơ quan, đơn vị nâng tổng số đến thời điểm này toàn tỉnh công nhận được 991/1.010 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 98,1%. Bên cạnh việc công nhận mới gia đình văn hóa thì việc rút danh hiệu các gia đình văn hóa không giữ vững được gia đình văn hóa cũng được Ban chỉ đạo các xã, phường, thị trấn mạnh dạn ra quyết định rút danh hiệu 617 hộ gia đình không giữ vững và duy trì các tiêu chí gia đình văn hóa, do vi phạm một trong các tiêu chí gia đình văn hóa; chưa gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua ở địa phương… Song song việc xây dựng gia đình, ấp, khóm, cơ quan, đơn vị văn hóa thì việc phát động xây dựng xã văn hóa cũng là vấn đề trọng tâm được Ban Chỉ đạo các cấp quan tâm triển khai thực, đến nay có 05 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa cụ thể là (xã Phong Tân - huyện Giá Rai, Thị trấn Ngan Dừa - huyện Hồng Dân, xã vĩnh Bình - huyện Hòa Bình, xã Định Thành - huyện Đông Hải, phường 8 – Thành phố Bạc Liêu).

Tình hình chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan quản lý nhà nước về công tác gia đình đã chủ động phối hợp với Sở Tư pháp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch liên tịch số 35/KHLT-SVHTTDL ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình; nhằm để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình và công tác Bình đẳng giới ở cơ sở. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn cho phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình, Ban chỉ đạo công tác gia đình các cấp; đã thành lập được 32 Tổ tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình; 64/64 xã, phường, thị trấn có đường dây nóng để ngăn ngừa các vụ bạo lực gia đình ở cơ sở; 64 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và thành lập được 75 Câu Lạc Bộ “Gia đình phát triển bền vững” mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình, công tác phòng, chống bạo lực gia đình và lồng ghép với nội dung thực hiện Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới; thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình và bình đẳng giới ở cơ sở; tăng cường theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các buổi sinh hoạt hàng tháng của các Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và báo cáo kịp thời số vụ việc bạo lực gia đình đã xảy ra ở địa phương nhằm để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới và tăng cường công tác phối hợp của các Sở, ngành về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới để giảm bớt đáng kể hành vi bạo lực gia đình nói chung đối với phụ nữ nói riêng.

- Trước đây, tình trạng bạo lực gia đình xuất hiện ngày càng nhiều ở mọi nơi mọi lúc và phổ biến ở mọi tầng lớp xã hội với nhiều loại đối tượng khác nhau. Bạo lực gia đình được thể hiện ở nhiều dạng khác nhau: bạo lực về thể chất, bạo lực về tinh thần, bạo lực về kinh tế, bạo lực về tình dục... Nghiêm trọng hơn bạo lực gia đình đã xâm phạm đến quyền con người, danh dự nhân phẩm tính mạng của mỗi cá nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Bạo lực gia đình không chỉ gây tổn hại đến tâm lí và sức khỏe của người bị bạo hành mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lí và sức khỏe của những đứa trẻ và phụ nữ đây cũng là nguy cơ gây tan vỡ và suy giảm sự bền vững của gia đình.

- Gần đây, tình trạng bạo lực gia đình có xu hướng ngày càng giảm, góp phần phát triển kinh tế cho các hộ gia đình và được nghiên cứu nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả nhằm đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo và từng bước xây dựng kinh tế gia đình ổn định, phát huy được giá trị truyền thống văn hóa đạo đức tốt đẹp của Gia đình Việt Nam. Theo báo cáo của các địa phương, từ năm 2011 đến 9 tháng đầu năm 2013 với tổng số vụ bạo lực gia đình đã xảy ra là 1252 vụ, trong đó năm 2011 là 651 vụ, năm 2012 là 429 vụ và 9 tháng đầu năm 2013 là 172 vụ. Tình trạng bạo lực gia đình tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau; đối tượng bị bạo lực phần lớn là phụ nữ, người gây ra bạo lực chủ yếu là nam giới; nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bạo lực gia đình thường xuyên xảy ra là những gia đình mắc vào tệ nạn cờ bạc, rượu chè, tệ nạn nghiện ngập ma túy, hoàn cảnh gia đình túng thiếu, khó khăn về kinh tế, thiếu việc làm, kết hôn sớm hoặc áp đặt ép kết hôn, ngoại tình, phần lớn là do sự bất bình đẳng giới, thiếu hiểu biết về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Bình đẳng giới; thiếu các kỹ năng ứng xử, cách giải quyết không phù hợp dẫn đến gia đình có sự mâu thuẫn, xung đột không thể hàn gắn... Thời gian qua, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Phòng, chống bạo lực gia đình đều tổ chức sinh hoạt hàng tháng nhằm nâng cáo trình độ nhận thức của các các thành viên câu lạc bộ và gia đình, hoạt động của đường dây nóng của 64 xã, phường, thị trấn đang hoạt động rất tích cực trong việc hỗ trợ, giúp đỡ cho các nạn nhân bị bạo lực gia đình và ngăn chặn kịp thời các hành vi của người gây bạo lực gia đình cho các nạn nhân bị bạo lực. Tổ tư vấn ở các địa phương đã tư vấn được 588 người gây bạo lực gia đình đạt 46% và 759 nạn nhân bị bạo lực gia đình đạt 60%; hoạt động của nhóm phòng, chống bạo lực gia đình đã phát hiện và ngăn chặn gia đình có nguy cơ bạo lực gia đình là 250 người, tổ chức hòa giải được 985 vụ, hỗ trợ giải cứu nạn nhân được 312 vụ và phạt hành chính 52 vụ. 

* Đánh giá chung

Về mặt thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia về Bình đẳng giới và thường xuyên lồng ghép vào công tác phòng, chống bạo lực gia đình và công tác xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh; nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện và rút ra những hạn chế, yếu kém, những bài học kinh nghiệm, đặc biệt đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực trong quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương, cơ quan, đơn vị đạt hiệu quả cao.

- Sự kết hợp chặt chẽ của các Sở, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp đặc biệt nhất là sự đồng tình hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và thực hiện Chương trình Quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh; từ đó đã góp phần từng bước cải thiện được mức sống của các gia đình, giảm bớt tình trạng bạo lực gia đình và giảm dần sự bất bình đẳng giữa nam và nữ giới, nhằm hướng tới xây dựng xã hội văn minh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Những khó khăn hạn chế tồn tại

- Trong quá trình triển khai Luật bình đẳng giới vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn vì đây là một lĩnh vực mới mẻ nên sự phối kết hợp của một số Sở ban, ngành, đoàn thể chưa có tính chặt chẽ, tích cực.

- Công tác kiểm tra thực tế, giúp đỡ cơ sở của các thành viên chưa được nhiều, một số cơ sở vùng sâu, vùng xa còn chưa tổ chức được việc lồng ghép tuyên truyền phổ biến Luật bình đẳng giới vào các chương trình, kế hoạch hành động của địa phương.

- Nhận thức của các thành viên Ban công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ còn hạn chế nên hiệu quả hoạt động chưa cao, có đơn vị còn nhầm lẫn giữa nhiệm vụ của ban với hoạt động của Hội phụ nữ cho rằng hoạt động của Ban là hoạt động của Hội phụ nữ, nên việc đầu tư con người và thời gian cho công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức.

-  Cán bộ làm công tác của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ còn hạn chế đa số là kiêm nhiệm nên việc tham mưu, giúp việc cơ quan thường trực Ban còn hạn chế chưa tích cực, thiếu đồng bộ và chưa chặt chẽ.

Các nguyên nhân:

    a) Về ưu điểm:

    Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã nhận thức được sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, nên từ đó đã tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện làm cho đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, là cơ sở bảo đảm cho lĩnh vực văn hóa đạt được kết quả trong thời gian qua.

    b) Hạn chế:

    Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do tỉnh ta còn nghèo, nhu cầu văn hóa của nhân dân rất lớn nhưng khả năng đáp ứng còn hạn chế, thiếu những điều kiện và phương tiện vật chất cần thiết; một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò to lớn của công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; chưa coi công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống cho cán bộ và nhân dân có một ý nghĩa sống còn đối với công cuộc xây dựng con người mới, xã hội mới; trong lãnh đạo, quản lý còn có những biểu hiện buông lỏng, né tránh; mức đầu tư ngân sách cho lĩnh vực văn hóa còn thấp; chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ làm công tác văn hóa còn nhiều bất hợp lý; chưa có cơ chế và chính sách phát huy nội lực của nhân dân; chưa tạo được phong trào quần chúng mạnh mẽ tham gia phát triển văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, bảo tồn và phát huy tốt giá trị các di sản văn hóa của dân tộc… Chính vì thế mà hiệu quả đạt được trong xây dựng và phát triển văn hóa nông thôn trên địa bàn tỉnh nhà thời gian qua chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Một số bài học kinh nghiệm:

- Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, các cấp, các ngành phải xây dựng chương trình hành động cụ thể, đi sâu đề cập từng lĩnh vực, ngành mình gắn với nội dung công tác thường xuyên; đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm để uốn nắn chỉ đạo kịp thời. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân tiêu biểu xuất sắc, gương điển hình tiên tiến.

- Nơi nào được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp nhiệt tình của các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân thì nơi đó làm tốt công tác vì sự tiến bộ phụ nữ tạo sự bình đẳng trong xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, có chương trình, nội dung chỉ đạo cụ thể (hàng tháng, quý, năm); chính quyền biết cụ thể hoá bằng các đề án, chính sách, chọn ra những vấn đề bức xúc, cấp bách để tập trung chỉ đạo; Mặt trận và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thì việc tổ chức triển khai, thực hiện ở nơi đó mang lại hiệu quả thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

- Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức văn hóa gia đình cộng đồng nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. Cán bộ, đảng viên phải thật sự gương mẫu về đạo đức, lối sống, thể hiện được vai trò gương mẫu trong các phong trào hành động cách mạng để quần chúng nhân dân noi theo.

         Trên cơ sở phát huy những yếu tố thuận lợi khắc phục những khó khăn hạn chế trong thời gian qua nhằm tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn trong công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẵng giới trong toàn ngành./.

Lan Ngọc


Số lượt người xem: 1471 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày