SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
9
4
9
3
1
Tin tức - Sự kiện Thứ Hai, 30/09/2019, 14:25

Thiết lập số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, tố cáo của người dân, doanh nghiệp

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu vừa thiết lập đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp.

Để tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của công chức, viên chức thuộc cơ quan và nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu thông báo số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp như sau:

Số điện thoại đường dây nóng: 0913945927.

Địa chỉ hộp thư điện tử: thanhtravhttttdl@baclieu.gov.vn.

Trần Duy Đăng


Số lượt người xem: 904 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày