SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
1
7
1
4
2
Tin tức - Sự kiện Thứ Sáu, 26/08/2016, 09:25

Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2016/NĐ-CP về Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giám định cổ vật; tổ chức, cá nhân hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Nghị định có 04 Chương và 21 Điều, quy định về điều kiện kinh doanh giám định cổ vật, thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật; điều kiện hành nghề tu bổ di tích, thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề, trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề và điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích, thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận hành nghề, cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Nghị định Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tải tại đây.
Trần Văn Thi

Số lượt người xem: 694 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày