SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
3
3
9
9
6
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Tư, 13/11/2019, 08:20

Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019

Ngày 05/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 2053/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019.

Nội dung kiểm tra bao gồm: Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các văn bản liên quan; trong đó, tập trung một số nội dung: Tình hình, kết quả và khó khăn, vướng mắc trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Thời gian tiến hành kiểm tra: Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 10/12/2019. Cơ quan, đơn vị được kiểm tra bao gồm: Trung tâm hành chính công thị xã Giá Rai; Trung tâm hành chính công huyện Phước Long; Trung tâm hành chính công huyện Hòa Bình.

Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp với Sở, Ban, Ngành, đơn vị có liên quan trong việc cử người tham gia Đoàn Kiểm tra; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra; xây dựng Chương trình làm việc cụ thể, gửi đến các cơ quan, đơn vị chậm nhất 10 ngày làm việc, trước khi tiến hành kiểm tra; thông báo kết quả kiểm tra theo quy định và tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh sau khi kết thúc đợt kiểm tra. Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, thành phố căn cứ kế hoạch và đề cương hướng dẫn báo cáo của Đoàn Kiểm tra xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả tự kiểm tra (lồng ghép Báo cáo tình hình, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019).

Lê Diễm My


Số lượt người xem: 75 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày