SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
2
8
9
0
1
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Sáu, 27/09/2019, 16:40

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về “tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”

Ngày 26/9/2019, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (Sở VHTTTTDL) ban hành Kế hoạch số 82/KH-SVHTTTTDL thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 09/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về “tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Theo Kế hoạch, Sở VHTTTTDL tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) và các chiến lược, chính sách, pháp luật về du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, sâu rộng và vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia xây dựng môi trường du lịch văn minh, lịch sự, thân thiện; triển khai thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với đẩy mạnh phong trào thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng hình ảnh con người Bạc Liêu thân thiện, văn minh, hiếu khách

Tập trung đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch, phát triển đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các sản phẩm du lịch, gắn với xây dựng thương hiệu du lịch Bạc Liêu; tổ chức có hiệu quả các lễ hội trên địa bàn tỉnh gắn với các hoạt động liên kết, quảng bá, thu hút khách du lịch; đặc biệt, các lễ hội quy mô lớn, đón nhiều du khách hàng năm; xây dựng các chương trình Đờn ca tài tử, chương trình nghệ thuật có chất lượng cao để phát huy công năng của các khu, điểm du lịch hình thành các dịch vụ phục vụ du khách hàng đêm.

Tập trung triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ các dự án trùng tu, tôn tạo nâng cấp di tích lịch sử đã xếp hạng, đặc biệt là các di tích cấp quốc gia gắn với khai thác phát triển du lịch; hoàn thiện hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về du lịch và lập dự án quản lý tài nguyên, sản phẩm du lịch, số hóa cơ sở dữ liệu về du lịch trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên nâng cấp trang thông tin điện tử du lịch Bạc Liêu; triển khai kế hoạch cung cấp mạng Wifi miễn phí phục vụ khách du lịch tại một số khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh; bổ sung hoàn chỉnh hệ thống thông tin hướng dẫn du khách, các cơ sở dịch vụ tại các khu, điểm du lịch.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp liên quan đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch; đẩy mạnh giáo dục cộng đồng phục vụ phát triển du lịch. Trong đó, tập trung phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh thực hiện kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao ngành du lịch, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng nghề, bồi dưỡng kiến thức du lịch cho 100% nhân viên làm việc trong các cơ sở dịch vụ và cán bộ quản lý du lịch; tổ chức liên kết với các Viện, trường Đại học, trường Cao đẳng, trường Trung cấp, các trung tâm có các ngành đào tạo du lịch, văn hóa nghệ thuật, quản trị kinh doanh tham gia đào tạo nguồn nhân lực du lịch; lựa chọn, bồi dưỡng một số sinh viên tiêu biểu trở thành hướng dẫn viên, hỗ trợ du khách tại các khu vực, điểm du lịch và sự kiện du lịch lớn của tỉnh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành về thực hiện các quy định của nhà nước trong hoạt động du lịch tại các doanh nghiệp du lịch lữ hành, đưa đón khách, tại các khách sạn, nhà hàng, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Giao Phòng Quản lý Du lịch - Thể dục thể thao tham mưu tổng hợp, báo cáo (06 tháng và hàng năm) tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 88-KH-UBND ngày 09/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Ngô Thời Nhiệm


Số lượt người xem: 78 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày