SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
3
4
0
0
7
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Sáu, 13/09/2019, 11:05

Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nhằm kịp thời chuyển tải các thông tin về tình hình hợp tác ASEAN, đất nước, con người các nước ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN đến đông đảo người dân, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về việc tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo Kế hoạch, nội dung tuyên truyền tập trung vào những nội dung trọng tâm, như: Quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, cơ hội kinh doanh, đầu tư, du lịch... của Việt Nam, của tỉnh và các đối tác của ASEAN; tình hình hợp tác ASEAN và sự tham gia của Việt Nam đến người dân trong tỉnh; cung cấp thông tin để người dân và doanh nghiệp của tỉnh hiểu về cơ hội việc làm, du lịch, kinh doanh, đầu tư, học tập tại các nước trong Cộng đồng ASEAN; thông tin về những tiềm năng, thế mạnh, cơ hội, thách thức của Việt Nam nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng khi tham gia vào cộng đồng ASEAN; tuyên truyền, quảng bá, kêu gọi thu hút đầu tư để phát triển 05 trụ cột kinh tế - xã hội của tỉnh… Đồng thời, tuyên truyền sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch gắn với kỷ niệm 100 năm ra đời bản Dạ cổ hoài lang (1919 - 2019) và 100 năm xây dựng nhà Công tử Bạc Liêu và đăng cai tổ chức Festival các miền di sản văn hóa phi vật thể đa dạng hóa các loại hình du lịch…

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo:Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai Kế hoạch, làm đầu mối phối hợp cùng các bộ, ngành, các cơ quan báo chí Trung ương tiếp sóng, phát sóng, khai thác, đăng tải tin, bài, phóng sự, video về ASEAN trên báo, đài của tỉnh; phối hợp, hướng dẫn, các cơ quan báo chí thực hiện các nội dung tuyên truyền. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các cam kết trong ASEAN đến cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh thông qua nhiều hình thức giới thiệu các cơ hội kinh doanh, các lợi ích kinh tế đem lại cho các doanh nghiệp của tỉnh thông qua tổ chức các hội chợ, hội thảo về thương mại gắn với chủ đề ASEAN… Các Sở, Ban, Ngành liên quan, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Hội, Đoàn thể và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng, triển khai kế hoạch, giao cho các đơn vị chức năng tổ chức hoạt động tuyên truyền theo sự kiện và tuyên truyền thường xuyên theo từng hoạt động của ASEAN.

Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền, quảng bá ASEAN phù hợp điều kiện thực tế của địa phương; tiếp sóng, đưa tin các sự kiện quan trọng về ASEAN; khai thác kho dữ liệu chung tuyên truyền về ASEAN như: Phim tài liệu, phóng sự, trailer, hình ảnh về đất nước, con người các quốc gia trong Cộng đồng ASEAN để phục vụ tuyên truyền…

Phạm Minh Luân


Số lượt người xem: 84 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày