SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
2
8
8
9
7
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Tư, 21/08/2019, 11:35

Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 19/8/2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định “Phê quyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định s 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; đồng thời đảm bảo sắp xếp tinh gọn, hiệu quả để phát triển hệ thống báo chí trên địa bàn tỉnh.

Các nhiệm vụ trng tâm trong Kế hoạch, gồm: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhân lực báo chí, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về báo chí, các nội dung về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ báo chí; đầu tư cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực cho Báo Bạc Liêu phục vụ nhu cầu công tác, phù hợp với xu hướng phát triển sắp tới; đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng chương trình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bạc Liêu; đầu tư trang thiết bị cho Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu, hướng đến xây dựng tạp chí điện tử;…

Một số giải pháp về tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức; giải pháp về cơ chế chính sách và thực thi pháp luật; giải pháp về quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực; giải pháp về hoạt động và ứng dụng khoa học, công nghệ;… được UBND tỉnh đề ra để triển khai thực hiện Kế hoạch.

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, UBND tỉnh giao: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch; rà soát, sắp xếp các cơ quan báo chí trong tỉnh theo đúng định hướng, phương án, lộ trình Quy hoạch; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, phóng viên, biên tập viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương;… Các Sở, ngành, địa phương có liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện. Các cơ quan báo chí của tỉnh căn cứ yêu cầu chức năng, nhiệm vụ và xây dựng tổ chức bộ máy của đơn vị theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; đồng thời đổi mới chất lượng nội dung chương trình theo định hướng quy hoạch…

Phạm Minh Luân


Số lượt người xem: 81 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày