SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
5
9
5
4
4
Quy hoạch - Kế hoạch Chủ Nhật, 21/07/2019, 08:21
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) về “tiếp tục phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”  (15/07)
Ngày 9/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) về “tiếp tục phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Kế hoạch thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”  (19/06)
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH,TT&DL) vừa có Quyết định số 2031/QĐ-BVHTTDL ngày 10/6/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Cơ cấu ngành lại du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” (gọi tắt là Đề án).
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người  (12/06)
Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 105-KH/TU ngày 06/6/2019 về việc Tổ chức các hoạt động tuyên truyền năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019).
Kế hoạch phối hợp trao đổi, kết nối, xây dựng chương trình tham quan năm 2019  (12/06)
Nhằm phát huy hiệu quả công tác liên kết và hợp tác trong việc xây dựng chương trình tham quan, kết nối tour, tuyến; xây dựng sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến và đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch chuyên nghiệp có chất lượng, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang thống nhất ký kết Kế hoạch phối hợp số 1739/KHPH-SVHTTDL ngày 29/5/2019 về việc trao đổi, kết nối, xây dựng chương trình tham quan năm 2019.
Bạc Liêu ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ  (12/06)
Ngày 31/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch hành động số 77/UBND-KH về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.
Bộ TT&TT công bố kế hoạch sắp xếp các cơ quan báo chí đến năm 2025  (07/06)
Nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) vừa ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 04/6/2019 về việc Triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.
Bộ VH,TT&DL ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025  (07/06)
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH,TT&DL) vừa ban hành kèm theo Quyết định số 1783/QĐ-BVHTTDL ngày 17/5/2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 (gọi tắt là Đề án).
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2019  (31/05)
Cổng Thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 20/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2019. Xem Kế hoạch tại đây.
UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nội hàm trong 05 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh  (29/05)
Ngày 23/5/2019, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về việc triển khai thực hiện các nội hàm trong 05 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Kết luận số 91-KL/TU ngày 10/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.
Kế hoạch tăng cường hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (29/05)
Nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên tryền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc; các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 14/5/2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày