SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
8
2
2
7
8
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Tư, 22/05/2019, 14:43
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của ngành VHTTDL Bạc Liêu  (26/08)
Kế hoạch số 55/KH-SVHTTDL ngày 18 tháng 8 năm 2016.
Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (08/08)
Ngày 16 tháng 10 năm 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ký Quyết định số 1773/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch Quảng cáo ngoài trời tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020.
Xem theo ngày Xem theo ngày