SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
6
8
5
5
2
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Sáu, 20/09/2019, 04:45
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc  (13/09)
Ngày 09/9/2019, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 79/KH-SVHTTTTDL thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 23/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (13/09)
Nhằm kịp thời chuyển tải các thông tin về tình hình hợp tác ASEAN, đất nước, con người các nước ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN đến đông đảo người dân, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về việc tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (21/08)
Ngày 19/8/2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định “Phê quyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”  (07/08)
Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Kế hoạch Triển khai, quán triệt, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng  (30/07)
Nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 26/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về việc Triển khai, quán triệt, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) về “tiếp tục phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”  (15/07)
Ngày 9/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) về “tiếp tục phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Kế hoạch thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”  (19/06)
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH,TT&DL) vừa có Quyết định số 2031/QĐ-BVHTTDL ngày 10/6/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Cơ cấu ngành lại du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” (gọi tắt là Đề án).
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người  (12/06)
Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 105-KH/TU ngày 06/6/2019 về việc Tổ chức các hoạt động tuyên truyền năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019).
Kế hoạch phối hợp trao đổi, kết nối, xây dựng chương trình tham quan năm 2019  (12/06)
Nhằm phát huy hiệu quả công tác liên kết và hợp tác trong việc xây dựng chương trình tham quan, kết nối tour, tuyến; xây dựng sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến và đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch chuyên nghiệp có chất lượng, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang thống nhất ký kết Kế hoạch phối hợp số 1739/KHPH-SVHTTDL ngày 29/5/2019 về việc trao đổi, kết nối, xây dựng chương trình tham quan năm 2019.
Bạc Liêu ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ  (12/06)
Ngày 31/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch hành động số 77/UBND-KH về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày