SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
8
7
0
2
5
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Sáu, 03/04/2020, 00:05
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu năm 2020  (31/03)
Ngày 27/3/2020, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐ về hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh tỉnh Bạc Liêu năm 2020.
Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (26/03)
Ngày 19/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2020  (24/03)
Ngày 20/3/2020, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2020.
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020  (24/03)
Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2020.
Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng  (19/03)
Nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ngày 17/3/2020, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 131-KH/TU về việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ  (20/02)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Kế hoạch đáp ứng với dịch bệnh viêm phối cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tỉnh Bạc Liêu năm 2020  (06/02)
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona gây ra tỉnh Bạc Liêu (BCĐ Phòng, chống dịch Corona tỉnh Bạc Liêu) vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ về đáp ứng với dịch bệnh viêm phối cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tỉnh Bạc Liêu năm 2020.
Tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch ứng dung CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020  (06/02)
Ngày 17/01/2020, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về việc ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2020.
Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020  (04/02)
Ngày 30/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020.
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020  (04/02)
Ngày 22/01/2020, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 127/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá đối với 23 thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày