SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
8
1
6
5
9
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Hai, 20/01/2020, 08:40
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020  (26/12)
Ngày 25/12/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020
Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019  (26/12)
Ngày 25/12/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019.
Kế hoạch tổ chức Hội nghị lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long về liên kết hợp tác phát triển du lịch lần II - năm 2019  (10/12)
Ngày 04/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long về liên kết hợp tác phát triển du lịch lần II - năm 2019.
Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019  (13/11)
Ngày 05/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 2053/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019.
Kế hoạch Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019 - gắn với 100 năm ra đời Bản Dạ cổ hoài lang và 100 năm hình thành di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà công tử Bạc Liêu  (04/10)
Ngày 03/10/2019, Ban Tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu năm 2019 ban hành Kế hoạch số 84/KH-BTC về tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019 - gắn với 100 năm ra đời Bản Dạ cổ hoài lang và 100 năm hình thành di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà công tử Bạc Liêu (Tuần Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu năm 2019).
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về “tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”  (27/09)
Ngày 26/9/2019, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (Sở VHTTTTDL) ban hành Kế hoạch số 82/KH-SVHTTTTDL thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 09/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về “tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc  (13/09)
Ngày 09/9/2019, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 79/KH-SVHTTTTDL thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 23/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (13/09)
Nhằm kịp thời chuyển tải các thông tin về tình hình hợp tác ASEAN, đất nước, con người các nước ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN đến đông đảo người dân, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về việc tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (21/08)
Ngày 19/8/2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định “Phê quyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”  (07/08)
Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày