SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
9
5
2
2
7
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Hai, 13/07/2020, 22:58
Xây dựng Điểm du lịch Khu Lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu trở thành sản phẩm OCOP trong lĩnh vực du lịch  (29/06)
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch về xây dựng Điểm du lịch Khu Lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu trở thành sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) trong lĩnh vực du lịch.
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch - Công an tỉnh: Năm 2020 thực hiện công tác phối hợp trên nhiều lĩnh vực  (28/05)
Ngày 19/5, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch và Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 39/KH-SVHTTTTDL-CAT về việc phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020.
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2020  (20/05)
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2020.
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh  (20/05)
Ngày 14/5/2020, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”  (20/05)
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” nhằm kích cầu du lịch nội địa, tạo điều kiện để người dân đi du lịch tới các vùng miền trên cả nước trong bối cảnh bình thường mới sau dịch Covid-19.
Kế hoạch triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020  (13/05)
Ngày 28/4, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 33/KH-BCĐ về triển khai “Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020”.
Phấn đấu đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biển  (13/05)
Đó là một trong những nhiệm vụ được đặt ra tại Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  (11/05)
Ngày 08/5/2020, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 35/KH-SVHTTTTDL về việc phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch phát động phong trào thi đua thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19  (08/05)
Ngày 29/4, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 34/KH-SVHTTTTDL phát động phong trào thi đua thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến tất cả tập thể và cá nhân là công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở từ nay đến khi kết thúc dịch bệnh Covid-19 (theo công bố của Chính phủ).
Tỉnh Bạc Liêu quyết liệt thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội  (29/04)
Ngày 21/4/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháp gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày