SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
7
8
6
8
5
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Sáu, 07/06/2019, 16:15

Bộ VH,TT&DL ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH,TT&DL) vừa ban hành kèm theo Quyết định số 1783/QĐ-BVHTTDL ngày 17/5/2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 (gọi tắt là Đề án).

Theo Kế hoạch, việc tổ chức triển khai Đề án, được chia làm 02 giai đoạn với những nhiệm vụ trọng tâm để cơ quan quản lý nhà nước về du lịch các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá như sau:

Trong giai đoạn 2019 - 2020, thực hiện tốt việc phổ biến, hướng dẫn triển khai Đề án; đăng tải các thông tin liên quan đến triển khai Đề án trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ VH,TT&DL, Tổng cục Du lịch. Giới thiệu nội dung cơ bản của Đề án trên báo chí và cơ quan thông tin; gửi thông tin đến các tỉnh/thành phố, các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan để hướng dẫn triển khai.

Tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch thông qua các kênh thông tin, truyền thông của Bộ VH,TT&DL; phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông với các cơ quan truyền hình, phát thanh và báo chí; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Tổng cục Du lịch, các đơn vị liên quan thuộc Bộ VH,TT&DL và các địa phương, doanh nghiệp.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số ngành du lịch, bao gồm các thông tin cơ bản về hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh các dịch vụ du lịch… nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và xúc tiến, quảng bá du lịch; tham gia xây dựng Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam trong khuôn khổ Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa.

Phát triển các ứng dụng kết nối liên thông hệ thống thông tin phục vụ điều hành, quản lý nhà nước về du lịch đến các địa phương, doanh nghiệp phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ VH,TT&DL trong từng giai đoạn; Nâng cao chất lượng Cổng Thông tin điện tử về du lịch Việt Nam dựa trên nền tảng Website quản lý nhà nước và xúc tiến, quảng bá du lịch.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến, quảng bá du lịch, tiếp tục phát triển ứng dụng VietNamGo trên thiết bị di động phục vụ khách du lịch trước, trong và sau chuyến đi; Ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ khách du lịch trên các thiết bị di động nhằm nâng cao chất lượng thông tin và trải nghiệm của khách du lịch, ưu tiên các ứng dụng như hướng dẫn du lịch ảo, chuyển đổi ngôn ngữ giữa tiếng Việt và các ngôn ngữ thông dụng khác, tích hợp trên nền bản đồ số Việt Nam.

Từng bước số hóa các di sản, di tích, tư liệu, hiện vật trưng bày của các viện bảo tàng trong khuôn khổ Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa; Tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin phát triển du lịch, trao giải thưởng trong khuôn khổ Giải thưởng Du lịch Việt Nam hàng năm; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo kết nối với các nhà đầu tư; Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm học tập kinh nghiệm, trao đổi thông tin về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch; tổ chức các hội thảo, sự kiện, mời các chuyên gia quốc tế có uy tín trao đổi về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, duy trì và cập nhật thông tin, dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu số ngành du lịch trên cơ sở phát huy tối đa hiệu quả cơ chế phối hợp, kết nối, trao đổi dữ liệu giữa các đơn vị thuộc Bộ VH,TT&DL và với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan.

Phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với Hệ tri thức Việt số hóa và các mô hình đô thị thông minh; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý du lịch ảo và các công nghệ tiên tiến khác phục vụ du khách, cộng đồng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch; Tiếp tục nghiên cứu, nắm bắt các xu hướng công nghệ trên thế giới và ứng dụng công nghệ mới phục vụ phát triển du lịch; Tổng kết, đánh giá, đề xuất định hướng và kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch các giai đoạn tiếp theo.

Bộ VH,TT&DL yêu cầu việc tổ chức triển khai Đề án phải được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan; gắn việc triển khai Đề án với việc triển khai các chương trình, đề án liên quan; huy động sự tham gia tích cực của các bên, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và du lịch; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các bên trong việc phổ biến, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng.

Ngô Thời Nhiệm


Số lượt người xem: 104 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày