SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
7
8
6
7
4
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Hai, 08/08/2016, 11:05

Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 16 tháng 10 năm 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ký Quyết định số 1773/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch Quảng cáo ngoài trời tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

Qua quy hoạch, hình thành hệ thống công cụ trực quan đồng bộ, phục vụ có hiệu quả cho công tác tuyên truyền, cổ động nhiệm vụ chính trị, quảng cáo thương mại ngoài trời, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Xác định cụ thể các nguyên tắc, vị trí đất đai, không gian, hình thức, quy mô và nội dung của một số công cụ tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời như: Bảng, biển quảng cáo tấm lớn, biển quảng cáo tấm nhỏ, băng rôn .v.v…trên cơ sở đó để có kế hoạch trình cấp thẩm quyền cấp hoặc thuê đất để sử dụng lâu dài vào mục đích quảng cáo. Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào các hoạt động văn hóa thông tin trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời góp phần đem lại hiệu quả về kinh tế - xã hội.

Mục tiêu của quy hoạch là rà soát, thống kê toàn bộ các loại hình quảng cáo ngoài trời đã có trên phạm vi toàn tỉnh để điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch; khắc phục toàn bộ các bảng quảng cáo không phù hợp, đối với những biển, bảng không có trong quy hoạch nhưng còn thời gian thực hiện quảng cáo theo hướng giữ nguyên hiện trạng đến khi hết thời hạn sẽ thực hiện điều chỉnh vị trí, diện tích, khoảng cách giữa các bảng phù hợp đối với nội dung quy hoạch. Định hướng phát triển đến năm 2020, hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống cổ động trực quan và biển quảng cáo tấm lớn đúng quy hoạch trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mỗi bảng quảng cáo là một công trình đầu tư khai thác trong nhiều năm, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Đưa nghệ thuật quảng cáo mới vào các công trình quảng cáo.
Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý, thực hiện quy hoạch, theo dõi thực hiện quy hoạch quảng cáo; có trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện công khai quy hoạch tới tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo; tổ chức hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thựuc hiện quảng cáo theo đúng quy hoạch và đúng theo quy định của pháp luật.
Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời.
Trần Văn Thi

 


Số lượt người xem: 778 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

Xem theo ngày Xem theo ngày