SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
3
4
1
0
7
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Bảy, 29/02/2020, 17:44
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ  (20/02)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Kế hoạch đáp ứng với dịch bệnh viêm phối cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tỉnh Bạc Liêu năm 2020  (06/02)
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona gây ra tỉnh Bạc Liêu (BCĐ Phòng, chống dịch Corona tỉnh Bạc Liêu) vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ về đáp ứng với dịch bệnh viêm phối cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tỉnh Bạc Liêu năm 2020.
Tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch ứng dung CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020  (06/02)
Ngày 17/01/2020, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về việc ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2020.
Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020  (04/02)
Ngày 30/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020.
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020  (04/02)
Ngày 22/01/2020, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 127/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá đối với 23 thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020.
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020  (26/12)
Ngày 25/12/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020
Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019  (26/12)
Ngày 25/12/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019.
Kế hoạch tổ chức Hội nghị lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long về liên kết hợp tác phát triển du lịch lần II - năm 2019  (10/12)
Ngày 04/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long về liên kết hợp tác phát triển du lịch lần II - năm 2019.
Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019  (13/11)
Ngày 05/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 2053/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019.
Kế hoạch Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019 - gắn với 100 năm ra đời Bản Dạ cổ hoài lang và 100 năm hình thành di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà công tử Bạc Liêu  (04/10)
Ngày 03/10/2019, Ban Tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu năm 2019 ban hành Kế hoạch số 84/KH-BTC về tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019 - gắn với 100 năm ra đời Bản Dạ cổ hoài lang và 100 năm hình thành di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà công tử Bạc Liêu (Tuần Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu năm 2019).

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày