Chào mừng Ngày Hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII - Bạc Liêu năm 2017

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
5
7
3
0
Văn bản hành chính 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 175  
Số ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcLoại văn bảnNgày có hiệu lựcHiệu lực
Quyết định số 2157/QĐ-UBND 30/11/2018 Lâm Thị Sang Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực văn hóa bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL tỉnh Bạc Liêu UBND tỉnh Bạc Liêu Văn hóa 30/11/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
Quyết định số 2158/QĐ-UBND 30/11/2018 Lâm Thị Sang Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực văn hóa bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu UBND tỉnh Bạc Liêu Văn hóa 30/11/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
Quyết định số 2159/QĐ-UBND 30/11/2018 Lâm Thị sang Về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực văn hóa bị bãi bỏ và mới ban hành thuôc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu UBND tỉnh Bạc Liêu Văn hóa 30/11/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
Nghị định số 142/2018/NĐ-CP 09/10/2018 Nguyễn Xuân Phúc Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ BVHTTDL Chính phủ 09/10/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
Quyết định số 1325/QĐ-UBND 30/07/2018 Vương Phương Nam Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Văn hóa cơ sở; Thư viện; Gia đình bị bãi bỏ và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu UBND tỉnh Bạc Liêu 30/07/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
Quyết định số 1327/QĐ-UBND 30/07/2018 Vương Phương Nam Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Văn hóa; Thể dục, thể thao; Gia đình bị bãi bỏ và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu UBND tỉnh Bạc Liêu 30/07/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
Quyết định số 1326/QĐ-UBND 30/07/2018 Vương Phương Nam Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Văn hóa cơ sở; Thể dục, thể thao; Thư viện bị bãi bỏ và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu UBND tỉnh Bạc Liêu 30/07/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
953/QĐ-UBND 31/05/2018 Vương Phương Nam Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Du lịch bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của S VHTTDL tỉnh Bạc Liêu UBND tỉnh Bạc Liêu Du lịch Văn bản đang còn hiệu lực
954/QĐ-UBND 31/05/2018 Vương Phương Nam Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Du lịch mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của S VHTTDL tỉnh Bạc Liêu UBND tỉnh Bạc Liêu Du lịch Văn bản đang còn hiệu lực
954/QĐ-UBND 31/05/2018 Vương Phương Nam Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Du lịch mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của S VHTTDL tỉnh Bạc Liêu UBND tỉnh Bạc Liêu Du lịch Văn bản đang còn hiệu lực
Nghị định số 81/2018/NĐ-CP 22/05/2018 Nguyễn Xuân Phúc Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại Chính phủ 15/07/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
Nghị định số 68/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nguyễn Xuân Phúc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước Chính phủ 01/07/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
Thông tư số 03/2018/TT-BTP 10/03/2018 Lê Thành Long Quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác ph biến, giáo dục pháp luật 01/07/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
Quyết định số 17/QĐ-SVHTTDL 16/01/2018 Cao Xuân Thu Vân Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở VHTTDL Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch văn bản ban hành của Sở VHTTDL Bạc Liêu 16/01/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
Quyết định số 18/QĐ-SVHTTDL 16/01/2018 Cao Xuân Thu Vân Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Khối Văn phòng Sở VHTTDL Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch văn bản ban hành của Sở VHTTDL Bạc Liêu 16/01/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
Quyết định số 1764/QĐ-UBND 29/09/2017 Phan Như Nguyện Công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban , ngành cấp tỉnh thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công ích UBND tỉnh Bạc Liêu 29/09/2017 Văn bản đang còn hiệu lực
Nghị định 79/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL Chính phủ 17/07/2017 Văn bản đang còn hiệu lực
Thông báo số 30/TV-HĐTS 18/04/2017 Cao Xuân Thu Vân Về việc tuyển sinh vòng sơ tuyển diễn viên, nhạc công nghệ thuật Cải lương chuyên nghiệp năm 2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch văn bản ban hành của Sở VHTTDL Bạc Liêu Văn bản đang còn hiệu lực
Báo cáo số 75/BC-SVHTTDL 18/04/2017 Trần Minh Huấn Kết quả hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tháng 4/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch văn bản ban hành của Sở VHTTDL Bạc Liêu Văn bản đang còn hiệu lực
Kế hoạch số 38/KH-SVHTTDL 29/03/2017 Cao Xuân Thu Vân Về việc triển khai thực hiện Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị Nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp giai đoạn 2016-2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch văn bản ban hành của Sở VHTTDL Bạc Liêu Văn bản đang còn hiệu lực
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối