SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
1
5
9
2
1
Ngày hội Thứ Năm, 13/08/2020, 16:04
Ban Trọng tài thi đấu thể thao trong chương trình Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII - Bạc Liêu năm 2017  (15/11)
Quyết định thành lập Ban Trọng tài thi đấu thể thao trong chương trình Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII - Bạc Liêu năm 2017.
Ban Tổ chức thi đấu thể thao trong chương trình Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII - Bạc Liu năm 2017  (15/11)
Quyết định thành lập Ban Tổ chức thi đấu thể thao trong chương trình Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII - Bạc Liu năm 2017.
Lịch hoạt động của Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII - Bạc Liêu năm 2017  (14/11)
Điều lệ thi đấu thể thao trong Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII - Bạc Liêu năm 2017  (14/11)
Điều lệ thi đấu thể thao trong Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII - Bạc Liêu năm 2017
Kế hoạch tổ chức thi đấu thể thao trong Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII - Ba Liêu năm 2017  (14/11)
Kế hoạch tổ chức thi đấu thể thao trong Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII - Ba Liêu năm 2017.
Các Tiểu ban và Tổ giúp việc phục vụ Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII - Bạc Liêu năm 2017  (14/11)
Quyết định thành lập các Tiểu ban và Tổ giúp việc phục vụ Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII - Bạc Liêu năm 2017
Ban Tổ chức Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII - Bạc Liêu năm 2017  (14/11)
Quyết định thành lập Ban Tổ chức Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII - Bạc Liêu năm 2017.
Thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về chỉ đạo tổ chức các hoạt động Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII  (14/11)
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về chỉ đạo tổ chức các hoạt động Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII.
Thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về chỉ đạo tổ chức các hoạt động Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII  (14/11)
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về chỉ đạo tổ chức các hoạt động Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII.
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trong khuôn khổ "Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII"  (14/11)
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trong khuôn khổ "Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII"

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày