SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
3
2
8
6
6
lịch làm việc BGĐ Thứ Sáu, 28/02/2020, 16:41
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/3/2020  (25/02)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu xin đăng tải Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở từ ngày 24/02 đến ngày 01/3/2020.
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020  (17/02)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu xin đăng tải Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở từ ngày 17/02 đến ngày 23/02/2020.
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020  (11/02)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu xin đăng tải Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 10/02 đến ngày 16/02/2020.
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020  (04/02)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu xin đăng tải Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 03/02 đến ngày 09/02/2020.
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/02/2020  (22/01)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu xin đăng tải Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 27/01 đến ngày 02/02/2020.
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020  (22/01)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu xin đăng tải Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 20/01 đến ngày 26/01/2020.
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020  (22/01)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu xin đăng tải Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 13/01 đến ngày 19/01/2020.
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020  (08/01)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu xin đăng tải Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 06/01 đến ngày 12/01/2020.
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020  (30/12)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu xin đăng tải Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu xin đăng tải Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020.
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019)  (23/12)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu xin đăng tải Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày