SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
2
8
9
7
4
BẠC LIÊU - HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN Thứ Tư, 14/05/2014, 10:40

Phát huy vai trò xung kích của Đoàn viên Thanh niên Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu

83 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn TNCS HCM) đã không ngừng được rèn luyện và trưởng thành, đã có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước ta bước sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá nước nhà để "sánh vai cùng các cường quốc năm châu" như lời Bác Hồ kính yêu đã hằng mong muốn. Cùng với tuổi trẻ tỉnh nhà, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng ủy Sở, tuổi trẻ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đã phấn đấu nỗ lực vượt qua khó khăn, thể hiện vai trò xung kích, đi đầu trên các lĩnh vực, trong các phong trào hành động cách mạng, có nhiều công trình phần việc góp phần vào sự phát triển chung của Ngành. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn đã có tác động tích cực thúc đẩy lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trẻ cống hiến nhiều nhất cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Bạc Liêu.

            Đoàn viên thanh niên trong Ngành đã ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tương lai của đất nước, tự hào về truyền thống dân tộc, truyền thống của Đoàn TNCS HCM. Từ đó, đã có hành động đúng đắn, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội góp phần xây dựng môi trường văn hoá - xã hội lành mạnh. Công tác tổ chức xây dựng Đoàn và đoàn kết tập hợp thanh niên đã có những bước tiến rõ rệt, số đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng ngày càng tăng, đặc biệt, từ nguồn cán bộ Đoàn trưởng thành đã cung cấp cho Đảng, chính quyền của Ngành nhiều cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực tốt. Thông qua phong trào "Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" đã thúc đẩy nhiều đoàn viên thanh niên miệt mài học tập, nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, hăng hái thi đua lao động sáng tạo, tích cực rèn luyện về mọi mặt, qua đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu trong lao động, sản xuất, nhiều điển hình thanh niên tiên tiến.

            Qua bao nhiêu năm hình thành và phát triển, chúng ta thấy rằng Đảng, Bác Hồ và nhân dân luôn chăm lo đến thế hệ trẻ, luôn đặt niềm tin vào thanh niên, trao cho thanh niên những trọng trách lớn trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời, cũng đòi hỏi thanh niên Việt Nam phải có sự phấn đấu để vươn lên. Cần thấy rằng, hiện nay, phong trào thanh niên trong Ngành nhìn ở cả chiều rộng, lẫn chiều sâu, nhìn chung chưa theo kịp yêu cầu phát triển chung của xã hội và chưa thật sự đáp ứng được nhu cầu của thanh niên. Một bộ phận thanh niên vẫn còn lười học tập, ít chịu rèn luyện, ngại khó, chưa có tinh thần xung kích, sáng tạo trong lao động, một bộ phận khác còn có lối sống thực dụng và thờ ơ với phong trào thanh niên, với tổ chức Đoàn, có biểu hiện mờ nhạt lý tưởng, chưa chọn cho mình vị trí đứng trong xã hội, chưa xác định được nhiệm vụ cao cả của người thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

            Trước những vấn đề nêu trên cùng với những yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước nói chung, của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng đang đặt ra cho Đoàn thanh niên trong ngành những nhiệm vụ nặng nề và bức bách cần được quan tâm thực hiện. Để công tác Đoàn và phong trào thanh niên phát triển tương xứng với yêu cầu hiện nay, thiết nghĩ chúng ta cần tập trung một số điểm như sau:

            Cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước và đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Các Chi đoàn cần đổi mới và mở rộng các hình thức sinh hoạt nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và lý luận cho thanh niên, bồi đắp thêm lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, thường xuyên tổ chức các đợt học tập theo gương Bác Hồ kính yêu, các anh hùng liệt sĩ đã xã thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhất là trong tình hình hiện nay, khi các thế lực thù địch đang ra sức chống phá cách mạng nước ta bằng những âm mưu và thủ đoạn thâm độc, trong đó, thanh niên là đối tượng mà chúng tập trung lôi kéo nhiều nhất, vì vậy, hơn lúc nào hết, thực tế đòi hỏi thanh niên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, không ngừng đề cao cảnh giác, kiên quyết không sa vào cạm bẩy của kẻ thù; mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên phải ra sức xây dựng lối sống văn hoá, trong sạch, lành mạnh; mỗi cán bộ, đoàn viên phải thật sự là tấm gương sáng trong thanh thiếu niên, sống và làm việc có kỷ cương, kỷ luật, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, coi trọng đồng tiền, thiếu trách nhiệm với công việc, gia đình, xã hội.

            Tiếp tục đẩy mạnh, phát huy hơn nữa hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, thi đua lao động sáng tạo và đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ trên các lĩnh vực. Các phong trào hành động của Đoàn phải được gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của từng đoàn viên thanh niên, ra sức giữ vững, ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh với nhu cầu lợi ích chính đáng và phù hợp với đặc điểm khả năng, điều kiện của thanh niên. Mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên phải ra sức học tập thi đua lao động sản xuất, xung kích trong phong trào "Sáng tạo trẻ" nghiên  cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải tiến kỹ thuật, đi đầu trong cải cách hành chính, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ  chuyên môn, chính trị trong  từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, mở  rộng các hoạt động văn  hoá - văn nghệ, thể dục thể thao và các mô hình Câu lạc bộ, đội, nhóm nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên thanh niên.

            Chú trọng tăng cường xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn và đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng ngày càng nâng về số và chất. Cần xác định rõ, công tác Đoàn thanh niên không chỉ là một bộ phận trong công tác dân vận của Đảng mà còn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Chính vì vậy, các cấp bộ Đoàn cần xây dựng Đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhất là coi trọng công tác xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh, đủ sức làm nồng cốt chính trị trong các phong trào thanh niên, khắc phục triệt để bệnh hành chính hoá, chủ nghĩa hình thức trong hoạt động của Đoàn. Nâng cao chất lượng đoàn viên, làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; bồi dưỡng, rèn luyện những cán bộ Đoàn có đủ phẩm chất, năng lực để bổ sung nguồn cán bộ Đảng, chính quyền trong tương lai.

Bài: Trung Kiên

 


Số lượt người xem: 2577 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày