SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
6
8
5
3
0
Góp ý văn bản Thứ Sáu, 20/09/2019, 04:39
Quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch  (11/09)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin đăng tải toàn văn dự thảo Quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tại đây.
Quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch  (11/09)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin đăng tải toàn văn dự thảo Quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tại đây.
Dự thảo Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin"  (12/08)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin đăng tải toàn văn dự thảo Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin".
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo  (09/07)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đăng tải toàn văn dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo tại đây.
Tài liệu Hội nghị triển khai Chương trình công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch 06 tháng cuối năm 2019  (27/06)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đăng tải toàn văn tài liệu Hội nghị triển khai Chương trình công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch 06 tháng cuối năm 2019. Mời quý đại biểu tải tài liệu hội nghị tại đây.
Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (12/06)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin đăng tải toàn văn dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Lieu tại đây.
Dự thảo Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Biên dịch viên hạng III và Đạo diễn truyền hình hạng III  (12/06)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin đăng tải toàn văn dự thảo Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Biên dịch viên hạng III và Đạo diễn truyền hình hạng III, cụ thể: - Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Biên dịch viên hạng III - Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Đạo diễn truyền hình hạng III
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh  (28/05)
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin đăng tải toàn văn Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động đối với các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tại đây.
Cung cấp thông tin phục vụ báo cáo phát triển Chính phủ điện tử tỉnh Bạc Liêu quý II/2019  (13/05)
- Biểu mẫu báo cáo tải tại đây
Cung cấp thông tin phục vụ báo cáo phát triển Chính phủ điện tử tỉnh Bạc Liêu quý II/2019  (13/05)
- Biểu mẫu báo cáo tải tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày