SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
1
5
5
1
4
Góp ý văn bản Thứ Năm, 13/08/2020, 15:01
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu  (22/06)
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu, Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Ý kiến tham ...
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.  (12/03)
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Ý kiến tham gia xin ...
Tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch  (10/01)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin đăng tải tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Sở vào chiều ngày 14/01/2020.
Dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2020  (29/10)
Trên cơ sở đề xuất của một số cơ quan nhà nước trong tỉnh về việc ứng dụng CNTT, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp và xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2020.
Quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và Du lịch  (04/10)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin đăng tải toàn văn dự thảo Quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tại đây.
Quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch  (11/09)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin đăng tải toàn văn dự thảo Quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tại đây.
Quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch  (11/09)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin đăng tải toàn văn dự thảo Quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tại đây.
Dự thảo Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin"  (12/08)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin đăng tải toàn văn dự thảo Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin".
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo  (09/07)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đăng tải toàn văn dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo tại đây.
Tài liệu Hội nghị triển khai Chương trình công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch 06 tháng cuối năm 2019  (27/06)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đăng tải toàn văn tài liệu Hội nghị triển khai Chương trình công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch 06 tháng cuối năm 2019. Mời quý đại biểu tải tài liệu hội nghị tại đây.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày