SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
1
5
5
7
7
Góp ý văn bản Thứ Ba, 29/10/2019, 10:10

Dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2020

Trên cơ sở đề xuất của một số cơ quan nhà nước trong tỉnh về việc ứng dụng CNTT, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp và xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2020.

 

Để dự thảo Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời đảm bảo cơ sở trình UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin ý kiến đóng góp của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đối với dự thảo Kế hoạch.

Các đơn vị cho ý kiến đóng góp các nội dung dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2020, gồm:

- Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2020

- Phụ lục I: Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019

- Phụ lục II: Danh mục các nội dung đầu tư xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu năm 2019

- Phụ lục III: Danh mục các nội dung thực hiện của Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020

Ý kiến đóng góp của Quý cơ quan đề nghị gửi về Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch và Bản mềm xin gửi về địa chỉ email: xuyenmk@baclieu.gov.vn trước ngày 06/11/2019.

SVHTTTT&DL


Số lượt người xem: 327 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày