SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
9
1
9
7
0
DIỄN ĐÀN Thứ Ba, 03/12/2013, 09:50

Tìm hiểu về quyền tác giả và một số quy định mới xử phạt vi phạm về lĩnh vực quyền tác giả

            Quyền tác giả là một trong những quyền của công dân, tổ chức, bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản của những người sáng tạo ra hoặc sở hữu tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, được quy định tại Bộ luật Dân sự (2005); Luật Sở hữu trí tuệ (2005); Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (2009) và Nghị định số 100/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả.

Ngoài quyền tác giả còn có quyền liên quan đến quyền tác giả (gọi tắt là quyền liên quan). Quyền liên quan là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Quyền tác giả còn áp dụng đối với chương trình máy tính, được bảo hộ như tác phẩm văn học, dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy.

Theo quy định của pháp luật, khi khai thác sử dụng quyền tác giả, người khai thác sử dụng phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Luật Sở hữu trí tuệ quy định những hành vi xâm phạm quyền tác giả phải bị xử lý, trong đó có một số hành vi điển hình như:  Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; mạo danh tác giả; công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả; sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả; sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao theo quy định của pháp luật; xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả . . .

Đối với quyền liên quan, Luật Sở hữu trí tuệ quy định có những trường hợp sử dụng quyền này không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao như: Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học của cá nhân; tự sao chép một bản nhằm mục đích giảng dạy; trích dẫn hợp lý nhằm mục đích cung cấp thông tin.

Những trường hợp sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã được công bố trong các hoạt động kinh doanh thương mại, tuy không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan. Những cơ sở thường sử dụng bản ghi âm, ghi hình nhằm mục đích thương mại gồm: Dịch vụ karaoke, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cửa hàng. . .  phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền theo thỏa thuận khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. Việc trả tiền này được thực hiện thông qua Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan do tác giả uỷ quyền (Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam).

Hiện nay, tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan còn xãy ra phổ biến, nhất là trong lĩnh vực âm nhạc, văn học, chương trình máy tính, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, kỹ thuật số.…mặc dù đã có nhiều chế tài xử phạt, nhưng chưa đủ tính răn đe.

Ngày 16/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. Nghị định này gồm có 4 chương 43 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2013 thay thế Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

 Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định mức phạt tiền thấp nhất là 500.000 đồng và cao nhất là 250.000.000 đồng đối với cá nhân; đối với tổ chức vi phạm thì mức phạt tiền gấp đôi so với cá nhân.

            Trong số các hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định 131/2013/NĐ-CP, đáng lưu ý là Hành vi sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mạicó mức phạt như sau:

- Hành vi sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại trong nhà hàng, cơ sở lưu trú du lịch, cửa hàng, siêu thị mà không trả tiền sử dụng cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định; có mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (khoản 1 điều 29).

- Hành vi sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại để phát sóng mà không trả tiền sử dụng cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định; có mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng (điểm a khoản 2 điều 29).

- Hành vi sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại trong lĩnh vực hàng không, giao thông công cộng và các hoạt động kinh doanh thương mại khác mà không trả tiền sử dụng cho chủ sở hữu theo quy định; có mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng (điểm b khoản 2 điều 29).

- Hành vi sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại trong cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ bưu chính viễn thông, môi trường kỹ thuật số mà không trả tiền sử dụng cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định; có mức phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng (khoản 3 điều 29).

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực quyền tác giả, cần nghiên cứu các quy định về quyền này trong Bộ luật Dân sự (phần thứ VI), Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định số 100/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan; đồng thời tìm hiểu các chế tài xử phạt quy định trong Nghị định 131/2013/NĐ-CP của Chính phủ, để am hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật, không vi phạm các quy định về bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan ./.

Huỳnh Văn Hạnh


Số lượt người xem: 1697 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày