SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
9
5
0
5
2
Dự án - Đầu tư Thứ Hai, 13/07/2020, 22:05
Danh sách các tổ chức, đơn vị đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích  (04/07)
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỂ TU BỒ DI TÍCH STT Tên tổ chức đơn vị Địa chỉ Được hành nghề 1 VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG BỘ XÂY DỰNG 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 1. Lập quy hoạch di tích; 2. Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo ...
Xem theo ngày Xem theo ngày