SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
8
1
5
9
0
Dự án - Đầu tư Thứ Hai, 20/01/2020, 07:46
Danh sách các tổ chức, đơn vị đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích  (04/07)
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỂ TU BỒ DI TÍCH STT Tên tổ chức đơn vị Địa chỉ Được hành nghề 1 VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG BỘ XÂY DỰNG 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 1. Lập quy hoạch di tích; 2. Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo ...
Xem theo ngày Xem theo ngày