SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
1
5
7
1
5
Tài liệu - Biểu mẫu Thứ Năm, 28/11/2019, 14:00

Mẫu văn bản về chứng thư số chuyên dùng Chính phủ

Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đăng tải các biểu mẫu văn bản đề nghị cấp, thay đổi (gia hạn) thông tin chứng thư số chuyên dùng Chính phủ cho các tổ chức, cá nhân thuộc các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Mẫu 01 - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số của cá nhân.

Mẫu 02 - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cá nhân của Cơ quan, đơn vị

Mẫu 03 - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức của người được cơ quan, đơn vị giao quản lý chứng thư số.

Mẫu 04 - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cơ quan, tổ chức của Cơ quan, đơn vị.

Mẫu 05 - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số.

Mẫu 06 - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của Cơ quan, đơn vị.

Mẫu 07 - Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số của Thuê bao.

Mẫu 08 - Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số cho các Thuê bao của Cơ quan, đơn vị.

Mẫu 09 - Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số của Thuê bao.

Mẫu 10 - Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số cho các Thuê bao của Cơ quan, đơn vị.

Mẫu 11 - Văn bản đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật của Thuê bao.

Mẫu 12 - Văn bản đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật cho các Thuê bao của Cơ quan, đơn vị.

Mẫu 13 - Biên bản giao/nhận chứng thư số và thiết bị lưu khóa bí mật.

Mẫu 14 - Biên bản giao/nhận thiết bị lưu khóa bí mật sau khi chứng thư số hết hạn sử dụng hoặc chứng thư số bị thu hồi.

Mẫu 15 - Biên bản xác nhận thất lạc thiết bị lưu khóa bí mật. 

Số lượt người xem: 326 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày